دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

 

 

 

 

الف) اختلال در Gas-exchange: تشخیص با ABG یا پالس اکسی متری

ب) خستگی تنفسی: معادل ABG می باشد ولی شناخت کلینیکی آن مهم است .

A- هوشیاری بیمار و قدرت پاسخگویی به درد

B- Respiratory muscle paradox

ج) عدم توانایی در محافظت از راه هوایی: اختلال هوشیاری و Coma

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: