پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 275 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 275 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 275 اسلاید

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

  تنظيم برنامه مبناي پروژه يا (Baseline):                تعداد277اسلاید

در اكثر پروژه ها در پايان مرحله برنامه ريزي يك زمانبندي پروژه تحت عنوان

برنامه اوليه يا Baseline ارائه مي شود كه مبناي كنترل اجراي پروژه مي شود

 برنامهBaseline مي تواند زمانبندي بر اساس زودترين زمانها يا زمانبندي بر

اساس ديرترين زمانها و يا حدي ما بين ايندو باشد. كه با توجه به شرايط حاكم

 بر پروژه مي بايست انتخاب شود.

فرآيند كنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه

 

كنترل زماني پروژه فرآيندي است كه در هنگام اجراي پروژه بررسي مي‌كند آيا باتوجه به شرايط موجود، پروژه در زمان مقرر(برنامه اوليه) به اتمام خواهد رسيد؟

پس از بكارگيري تكنيكهاي كنترل زماني پروژه، علاوه بر پاسخ به سئوال فوق، مي‌توان به سئوالات زير نيز پاسخ داد:

 ميزان تاخير (و يا جلوافتادگي) پروژه در شرايط كنوني چقدر مي‌باشد؟

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش - 20 اسلاید

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش - 20 اسلاید

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش - 20 اسلاید

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

2-4- در سال 1396 متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت (یازده ماهه) 53 دلار و متوسط قیمت فروش معادل هر بشکه میعانات، 55 دلار بود که در بودجه سال 1395 قیمت فروش هر بشکه نفت در دو سناریو 50 و 55 دلار پیش‌بینی شده بود.

 

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

 

3-7- عملکرد اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم و ماده 12 قانون مدیریت بحران در سال 1396 بالغ بر 1944 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با عملکرد 307 میلیارد تومان در سال 1395 حدوداً 6/3 برابر افزایش یافته است.

4-2- اشتغال و بیکاری

مستند به گزارش مرکز آمار، در 9 ماهه اول

سال 1396 نسبت به 9 ماهه اول

سال 1395، جمعیت فعال 836 هزار نفر،

جمعیت شاغل 819 هزار نفر و

جمعیت بیکار 17 هزار نفر

افزایش داشته است.

پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش

 

نرخ بیکاری با 3/0 واحد درصد کاهش

در این مدت از 12/3 درصد به 12/1 درصد تقلیل یافته است.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش است؛

برای دانلود کل پاورپوینت عملکرد منابع و مصارف عمومی در بودجه در سال نود و شش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس - 38 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس - 38 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس - 38 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

نقش بخش مالی در اقتصاد

 

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس

 

n    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی

پاورپوینت بيوشيمي هورمون - 100 اسلاید

پاورپوینت بيوشيمي هورمون - 100 اسلاید

پاورپوینت بيوشيمي هورمون - 100 اسلاید

پاورپوینت بيوشيمي هورمون

پاورپوینت بيوشيمي هورمون

پاورپوینت بيوشيمي هورمون

پاورپوینت بيوشيمي هورمون

اتصال هورمون به گيرنده                 تعداد102اسلاید

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار - 22 اسلاید

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار - 22 اسلاید

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار - 22 اسلاید

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار

پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار

¨«بورس اوراق بهادار» به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت‌ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.¨تابلوهاي بورس:پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن - 67 اسلاید

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن - 67 اسلاید

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن - 67 اسلاید

پاورپوینت برنامه  اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن

پاورپوینت برنامه  اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن

پاورپوینت برنامه  اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن

پاورپوینت برنامه  اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن

پروژه هاي بازسازي و يا تکميل فرايند توليد

انگیزه عوامل

عوامل اصلي مشارکت کننده در اجراي اين پروژه عبارتند از: وزارت صنايع و معادن، نظام بانکي، سازمان امور مالياتي، واحدهاي صنعتي

شرايط زير براي ايجاد انگيزه در مديران واحد هاي صنعتي و معدني براي اجراي پروژه هاي فوق بايد فراهم شود:

پاورپوینت برنامه  اصلاح الگوی مصرف در حوزه ماموريت وزارت صنايع و معادن

 

.1اصلاح قيمت هاي نسبي انرژي و آب

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی - 8 اسلاید

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی - 8 اسلاید

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی - 8 اسلاید

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

برای دانلود کل پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 2 فارسی اول ابتدایی


پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي - 19 اسلاید

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي - 19 اسلاید

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي - 19 اسلاید

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي

پاورپوینت مسايل مهم مرتبط با دانشجو و فضاهاي آموزشي - خوابگاهي

1- مسايل مربوط به ثبت نام و نخستين مواجه دانشجويان با دانشگاه

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم - 20 اسلاید

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم - 20 اسلاید

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم - 20 اسلاید

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

فعالیت عینی : بازی سایه ها هم در کلاس و هم در حیاط مدرسه

 

فعالیت تصویری 1 : تهیه کارت هایی از اشیایی که نور از آن ها عبور می کند و بالعکس ( عبور نمی کند )            مثل شیشه ، چوب ، پارچه ...

 

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

 

فعالیت تصویری 2 : کارت های تصویری تهیه که روی آن تصاویری از حیوانات  ، میوه ها و اجسام مختلف ترسیم شده باشد و کارت های دیگری که روی آن ها سایه این اجسام باشد و از کودک می خواهیم سایه هرکدام را در کنارش قرار دهد

جمع بندی : مشاهده هر آنچه که در اطرافمان وجود دارد ( توجه به جزییات ) و مقایسه بین اشیایی که در اطرافمان می باشد ( توجه به شباهت و تفاوت ها ) 

 

پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم است؛

برای دانلود کل پاورپوینت درس اول علوم اول ابتدایی - زنگ علوم از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم - 10 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم

پاورپوینت علوم اول ابتدایی مبحث زنگ علوم

زنگ علوم

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری - 40 اسلاید

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری - 40 اسلاید

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری - 40 اسلاید

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

سطوح بيمارستاني پيشنهادي در طرح نظام خدمات درماني بستري و تخصصي

 1. مراكز درمان – بستر:

مركز درماني با امكانات كافي جهت بستري موقت بيماران و اعزام سريع آنها به بيمارستانهاي شهرستان محل احداث اين مراكزدر شهرستانها با جمعيت كم است

 1. بيمارستان شهرستان :

مراكز بيمارستاني با حداقل بخش هاي داخلي ، جراحي ، زنان ، اطفال، اورژانس و تخت هاي ويژه جهت بيماران نيازمند مراقبت هاي ويژه و قلبي  

پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

 

سطوح بيمارستاني پيشنهادي در طرح نظام خدمات درماني بستري و تخصصي

 1. بيمارستان منطقه اي : بيمارستان موجود در مراكز استان كه داراي كليه بخش هاي تخصصي مي باشند.
 2. بيمارستان قطبي : بيمارستانهاي موجود در مراكز دانشگاهي تعيين شده ، كه داراي خدمات فوق تخصصي مي باشد و قابليت خدمت رساني را به چند استان همجوار دارند
 3. بيمارستان كشوري : مراكز فوق تخصصي در كشور كه قابليت ارائه خدمات درماني منحصربه فرد در سطح كشور را دارند

  پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

  مسئله مهم ديگر در طراحي سيستم درماني تخمين نيازهاي آينده براساس اطلاعات و آمار فعلي (بيماردهي ، مدت اقامت بيماران،درصد اشغال تخت، اطلاعات دموگرافيك و...) مي باشد

  انتقاد ديگر درباره برنامه ريزي براساس نياز ، شرايط فرهنگي نامطلوب كه ناشي از عدم اطلاع از زمان مراجعه جهت دريافت خدمات پزشكي ، تاثيرات نظرات شخصي افراد معالجه گر در لزوم به بستري شدن فرد و مرخص نمودن او، عدم وجود نظام دسترسي كارآمد كه باعث كم بودن كاذب بيماردهي و مدت بستري در حال حاضر مي باشد

  متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری است؛

   

  برای دانلود کل پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری از لینک زیر استفاده کنید:

   


پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟ - 36 اسلاید

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟ - 36 اسلاید

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟ - 36 اسلاید

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟

پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟

§اين عقيده كه دريافت اطلاعات ناخوشايند پزشكي از نظر رواني براي بيمار آسيب زاست صحيح نيست.

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران - 25 اسلاید

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران - 25 اسلاید

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران - 25 اسلاید

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران 

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران 

پاورپوینت مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران 

n تعاريف مراقبت هاي پيش از بارداري

پاورپوینت بازاریابی بین المللی - 293 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی بین المللی - 293 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی بین المللی - 293 اسلاید

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

پاورپوینت بازاریابی بین المللی

هدف كلي

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 96 - پانزده اسلاید

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 96 - پانزده اسلاید

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 96 - پانزده اسلاید

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96

 

9-تهیه شناسنامه اجتماعی و فرهنگی از شهدای دانشگاه علوم پزشکی

 

10-پیگیری 49 مورد ارتقا و تغییر عنوان شغلی ایثارگران بر اساس ضوابط و مقررات

 

11- پیگیری 22 مورد جهت اعمال مدرک تحصیلی پرسنل جانباز و ایثارگر بر اساس ضوابط و مقررات

 

 

 

17- برگزاری مراسم و تجلیل از آزادگان دانشگاه به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن

 

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96

 

18- دیدار با خانواده های معظم شهدای دانشگاه در مناسبت های مختلف سال

 

19- دیدار با جانبازان،ایثارگران و آزادگان دانشگاه در مناسبت های مختلف سال

 

6-برگزاری مراسم و تجلیل از جانبازان دانشگاه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل (ع) و بزرگداشت روز جانباز

 

پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96

 

7-پرداختن به ثبت و ضبط زندگینامه و خاطرات قریب به هزار تن از ایثارگران دفاع مقدس  شاغل در دانشگاه علوم پزشکی یزد و واحدهای تابعه

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت عملکرد دفتر ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  سال 96  از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتیآشنایی با فعالیت
Awareness  

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

فهرست مطالب

üشهود عرفانی

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی - 20 اسلاید

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتی

پاورپوینت فرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه؛ راهکارهای مدیریتیآشنایی با فعالیت
Awareness  

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران - 24 اسلاید

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

پاورپوینت راههای شناخت پیامبران 

فهرست مطالب

üشهود عرفانی

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب

پاورپوینت خواب

پاورپوینت خواب

خواب چیست؟

خواب نوعی رفتار است. این بیان چه بسا به نظر عجیب آید، زیرا معمولا رفتار را فعالیتهایی می‌دانیم که شامل حرکات مختلف از قبیل راه رفتن و صحبت کردن باشد. حرکات در واقع در خلال خواب رخ می‌دهند، لیکن به استثنای حرکات سریع چشم که در مرحله ویژه‌ای روی می‌دهند، حرکات مشخصه خواب نیست. خواب داری مراحلی است که هر یک از آنها را باید فرد بگذراند تا به خواب عمیقی فرو رود.

                            چرا می‌خوابیم؟ 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

جنبش های دینی جایگزین تمایل دارند در جوامعی که نسبتاً باز بوده و در جایی که دو فرهنگ متفاوت به هم می رسند ،سربرآورده و شکوفا شوند .برای مثال : آنها در امپراتوری روم که نسبت به عقاید متفاوت تساهل ورزیده می شد و برفرهنگ ها ومردمانی مختلف  حکومت می گردید رو به فزونی نهادند .

 فرقه های دینی جدید و ادیان جایگزین تمایل دارند که به وقت بی ثباتی اجتماعی بوجود آیند . آنها به اعضای [خود ] راه حل های روشنی را برای مشکلات پیچیده ارائه می دهند : وعده ی نجات ، و احساس امنیت با پیوستن به گروه.

آشوب اجتماعی دهه ی 1960 و تجربه ی سبک های زندگی جایگزین، احتمالاً به افزایش شدید عضویت در فرقه های دینی جدید کمک کرد .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

 

سبک زندگی اشتراکی که به وسیله ی ادیان جایگزین تمرین شد ، بسیاری از جوانانی را که به دنبال باز سازی جامعه بودند به خود جذب کرد .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

 

     گروه ديگري متوجه جنبه ديگري از روح انساني شده اند و بساط ديگري گسترده اند و به ترويج شيطان پرستي روي آورده اند . روشن است انساني که مشتاق جنبه جمال حقيقت است، متمايل به فهم ابعاد جبروتي و جلال حق هم هست .
گروههايي از متال، با ايجاد ذهنيتي وحشت گرا در مخاطبين خود، قلوب تشنه هيبت حق را هدف قرار داده اند و با ايجاد رعب و وحشت و ترس به اين جنبه از روح انساني پرداخته اند . مرلين منسون از رهبران بلک متال در معنويت مورد علاقه خويش، در صدد القاي لذتي است که دلهاي مشتاق هيبت حق در پي آنند. همين ترس و وحشت و رعب کم نظير است که آثار و محصولات منسون و همفکرانش را براي بعضي از افراد، دلپذير و جذاب ساخته است. انساني که در پي ادراک هيبت و عظمت و کبريايي خداوند متعال است بدين سان با توجه به غلبه شيطان رام مي گردد. بسياري از کليپ هاي منسون ـ که در زمره البوم هاليوود است ـ درباره افرادي است که در صدد توسل به شيطان اند و مي خواهند با تمسک به قوه هاي پليد در طبيعت به مقاماتي برسند .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 


6ـ  در بسياري از عرفان هاي جديد هدف و غايت و مطلوب، قدرت تصرف در طبيعت و دستيابي به نيروهاي مرموز غيبي است. به همين علت بسياري از مکاتب طبيعت گرايي را ستايش و ترويج مي کنند . چنين بينشي در عرفان بوميان آمريکا و آفريقا حاکم است. شمن ها چنين تعريفي در عرفان هاي جديد دارند ، يعني افرادي که قدرت جادويي خاص دارند و مي توانند بر طبيعت مسلط باشند و بعضي قواي طبيعي را تسخير کنند و از اين طريق به کسب روزي و مداواي بيماران مي پردازند و اصولاً‌ اعتقاد به جن، ارواح، ديوها ـ که فقط شمن ها قادر به ديدن آنهايند ـ در زمره اعتقادات مسلم در شمنيسم است .

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فرقه های نو ظهور است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت فرقه های نو ظهور از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

تدوين ضوابط و استانداردهاي اخلاقي براي

 

 پژوهش هاي پزشكي باعث ارتقاء مراقبت از

 

 انسانها و حفاظت از سلامت و حقوق آنها

 

مي شود.

بیانیه هلسینکی

ضمانت اجرا :

* تبیین مبانی و اهداف (در بندهای مقدمه)

*یادآوری وظایف و تعهدات حرفه ای (بند2 ، 3 و 10)

*تدوین پروتکل، تعهد به رعایت ملاحظات اخلاقی- (بند 14) [اظهارنامه]

* کمیته پایش و نظارت اخلاقی (بند 13)

* انتشار نتایج (بند 27)

آئین نامه اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی (1383) :

 

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

 

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

 

  مقدمه

  ماده 1- اهداف

  ماده 2- ساختار

  ماده 3- شرح وظایف و محدوده اختیارات

  ماده 3 [تکرار] - توانمندسازی محققین واعضای کمیته های اخلاق

  ماده 4 [5] -  مبنای قضاوت اخلاقی  26 کد پیوست

                   (كدهاي اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های                                علوم پزشکی)

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

    تاكنون شيوة فرمول‌بندي انتگرالي مطرح شد. در اين بخش نحوة تعيين تابع مدل ارائه مي‌شود. در اين فرمول‌بندي براي تعيين تابع مدل از روش تقريبي استفاده مي‌شود:

–تابع مدل را به‌صورت حاصل ضربي از چند تابع مستقل و به‌صورت چند‌جمله‌اي با ضرايب نامعين در نظر مي‌گيرند.

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

¢دامنه کاربرد استاندارد

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

q

شیرین سازی گاز نفت خام مایع شده (LPG) : آنالیز حساسیت پارامتر یک با استفاده ازهای سیس 20 ص ورد

شیرین سازی گاز نفت خام مایع شده (LPG) : آنالیز حساسیت پارامتر یک با استفاده ازهای سیس 20 ص ورد

شیرین سازی گاز نفت خام مایع شده (LPG) : آنالیز حساسیت پارامتر یک با استفاده ازهای سیس 20 ص ورد

هدف این تحقیق مطالعة فرآیند شیرین سازی  با استفاده از آلکانولامین سه گانه به وسیلة نسخة  ،  می باشد.

معیارهای طراحی برای شیرین سازی  تشریح شد، معیارهایی نظیر غلظت  ، سرعت جریان جرم، سرعت گردش و غیره. تأثیرات پارمترهای عملکرد نظیر دما و فشار برفرآیند عنوان شده، مطالعه شد. یک مدل حالت پایدار برای تعیین حساسیت پارامترهای تأثیر گذار برفرآیند ابداع شد. مناسبترین دمای  خوراک،  شناخته شد. غلظت بهینة  و سرعت جریان به ترتیب  و  محاسبه شدند. پارامترهایی که به طور غیر مستقیم برفرآیند استخراج تأثیذ می گذارند (نظیر فشار عملیاتی کمک گرم کن ، دمای  غلیظ، نسبت پس ریز و نسبت ذخیره سازی محاسبه شدند.

کلید واژه ها:

گاز نفت مایع شده، شیرین سازی ، میتل دیتانولامین ، استخراج آسپین  

1- مقدمه:

نیاز به تجهیزات شیرین سازی هیدروکربنی مایع، با افزایش تولید گاز شدیدتر شده است. شایع ترین آلوده سازهای موجود در  عبارتند از  و عنصر سولفور.  فرساینده است و حضورش می تواند منجر به ته نشینی سولفور آزاد شود. مرکاتبان ها معمولاً در مقادیر اندک برای خوشبوسازی اضافه می شوند ولی اگر مقدارشان زیاد باشد بوی بدن از خود ساطع می کنند و سبب احتراق گازهای تنوره می شوند.  را می توان به  هیدرولیز کرد. این روند پس از ته نشینی باعث ترش شدن  می شود. اگر  ضروری است. وجود  می تواند مشکلاتی را ایجاد کند اگر  با  واکنش داده شود، چون  سبب اتلاف بزرگی در  می شود. اگر مقدار آلوده سازها کمتر باشد، شستشوی  فایده مند است. اما برای مقادیر بالاتر آلوده ساز ، این شستشو بسیار پر هزینه است. در نتیجه برداشت آلوده سازها یکی دیگر از نگرانیهای عمده است. برای مقادیر بالاتر آلودگی، می توان از صافی های مولکولی و سیستم های آلکانولامین بنیان استفاده کرد. از عمده نقص های صافی مولکولی می توان به هزینه های سرمایه ایی و عملیاتی بالا و همچنین کاتالیز شکل گیری و تولید  به هنگام وجود هر دو مؤلفه  و  اشاره کرد. آلکانولامین ها امروزه بسیار محبوب و پر کاربرد شده اند، به خصوص در دستگاههایی که از آلکانولامین ها برای شیرین سازی گازهای اسیدی استفاده می شود. این فرآیند یکی از مقرون به صرفه ترین فرآیندها شناخته شده است. (زمانیکه مقدار ناخالصی های سولفور بسیار بالا باشد)، چون می توان آن را دوباره تولید و به سیستم بازگرداند. در حال حاضر، تصفیه خانة  از مقدار تقریبی  ،  برای شیرین سازی  استفاده می کند. حاصل تحقیقی این مقاله می تواند جایگزین واحد موجود شیرین سازی  با   ، شود. پالایشگاه  دارای سیستم باز تولید  است که در حال حاضر با  و ظرفیت طراح  گردش می کند. اطلاعات خوراک طرح از روند عملیات بدست می آید و از آن برای شبیه سازی مدل استفاده می شود.

هدف اساسی این اثر، مطالعة نحوة شیرین سازی  با استفاده از  و نتیجة  آسپین  بود. کار شبیه سازی در دو قسمت اجرا شد تا شیرین سازی  شبیه سازی شود و نهایتاً یک آنالیز حساسیت از دستگاه فرآوری به عمل آید. معیارهای طراحی با استفاده از انواع مختلف آلکانولامین، دمای  با خوراک و سرعت جریان، غلظت ، سرعت گردش و غیره انتخاب شدند. تأثیر پارامترهای فرایند، مثل دما، فشار و پارامترهایی که به طور غیرمستقیم برفرآیند استخراج تأثیر می گذارند هم معین شد.

2- تشریح فرآیند

 1. 1 انتخاب آلکانولامین:

آلکانولامین ها به داشتن هر دو گروه هیدروکسیل و آمینو مشهورند. گروههای هیدروسیکل، حلالیت در آب را افزایش و فشار بخار را کاهش می دهند ولی گروههای آمینو، قلیایی شدن محلول که برای انجام واکنش بین گازهای اسیدی و فاز مایع لازم است را فراهم می کند. مونو اتانول آمین ( ) یک آلکانولامین اولیه است که حاوی یک الکل و یک آمینة اولیه است. ولی دی تانولامین ( ) یک آمینة ثانویه است و دو الکل


پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

شرکت در چنین فعالیت هایی این امکان را به فرد می دهد تا با دیگران تماس مستقیم و تعامل واقعی برقرار سازد و نیازهای روانی خود مانند، رقابت، دوستی، جلب توجه، مقبولیت گروهی و نیاز به وابستگی، تضاد، ابراز و کنترل هیجان، رکورد شکنی، ماجراجویی و امنیت را برآورده کند. سلامت روان از موضوع هایی است که در اثر شرکت در فعالیت های ورزشی می تواند حاصل شود، چنین فعالیت هایی بهترین موقعیت را برای درگیری معیارهای سلامت روان فراهم می کند. اگر سلامت روان را مبنای احساس راحتی نسبت به خود و دیگران تعریف کنیم، معیارهای آن موفقیت، تعادل هیجانی، واقع بینی، سازگاری، اجتماعی بودن و احساس ارزشمندی خواهد بود. بنابراین ورزش با فعال سازی چنین معیارهایی نه فقط به بهداشت جسمی بلکه به بهداشت روانی نیز کمک می کند.

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

زمینه های کاربرد اینترنت اشیا

üشهرهای هوشمند (مناطق هوشمند، مدیریت انرژی)،

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو

پاورپوینت اسرار علمی وضو

پاورپوینت اسرار علمی وضو

اعجاز علمی قرآن کریم در چگونگی وضو ساختن

وضو از نظر نوروفیزیولوژی

سیستم عصبی انسان

آدمک حسّی و ارتباط آن با وضو

 

عجز و ناتوانی علم جدید

وضو گرفتن قبل از خواب

وضو گرفتن قبل از مطالعه

وضو گرفتن با آب سرد

خشک نکردن اعضا بعد از وضو

اولی

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اسرار علمی وضو است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اسرار علمی وضو از لینک زیر استفاده کنید:

ن کاشف آدمک حسّی

 

 


پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

 

—بررسی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

فاز مشترک در تمامی الگوریتم‌های هوش جمعی

qجستجوی تمامی فضای ممکن (Exploration)

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

žاستراتژي چيست؟

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

žاستراتژي چيست؟

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

}مشاوره قبل از ازدواج

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

—فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

•تجزيه و تحليل تعامل

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

§تفویض اختیار 4 مشخصه دارد :

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

اخلاق اداري

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

هدف مقاله را شناسایی، استخراج و ارائه بنیان های عمومی دانشگرایی برای تدوین برنامه های توسعه ملی شکل می دهد. این بنیان ها ماموریت جوهری برنامه های دانش محوری اقتصاد شناخته می شوند.این بنیان ها برای پایه ریزی دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی در سطح سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان کشور است که مبتنی بر حوزه های نرم افزاری(خلق ایده ها و اندیشه سازی) و سخت افزاری(روش ها و نقشه راه ها) است.

مسئله تحقیق در چارچوب این سوالات مطرح می شود:

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

معرفي فرهنگ بازاريابي در پست

ü

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت 29 اسلاید
                                   فراتر از زمین

Øمنظومه ی شمسی

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم

دانلود حل المسائل کتاب مهندسی مواد مایکل اشبی ویرایش سوم

 

تعداد صفحات: 211

فرمت: PDF

زبان: لاتین

ویرایش: سوم

عنوان لاتین: Materials

نویسندگان: مایکل اشبی، هیو شرکیف - Michael Ashby, Hugh Shercliff

 

 


پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

وجود کدورت میان امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها؟!!

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

¢کاربردهای مختلف اصطلاح تشیع در گذر تاریخ؛*

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

درمان آلودگي به شپش سر انسان :

داروي انتخابي درمان آلودگي به شپش پرمترين نام دارد كه به شكل شامپو، محلول شستشوي سر، پودر،لوسيون وكرم توليد شده است

 

* دو بار درمان به فاصلۀ يك هفته لازم است ( اگرچه با درمان نخست شپش های سر و اکثرتخم های آن از بین میروند، اما ازآنجا که امکان خروج آنها از تخم تا 8 روز بعد وجود دارد، بنابراین، به فاصلۀ 8 روز بعد درمان مجدد بايد انجام شود تا پیش از آنکه شپش های جدید بالغ شوند و توانایی حرکت پیداکنند، ازبین بروند.

 

* پرمترين عارضه اي ندارد و استفاده از آن در حد مناسب و طبق توصيه هاي پزشك مهم است. اين شامپو بايد به خوبي به تمام موها ماليده شود ، زيرا شپش سر انسان كشته نمي شود، مگر آنكه در تماس مستقيم با دارو قرارگيرد.

«« ادامه درمان آلودگي به شپش سر »»

* تمام موارد تماس احتمالی باید درمان شوند ، در غیراین صورت ، احتمال آلودگي مجدد وجود دارد.

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

* در استفاده از پرمترين مانند استفاده از هر فرآورده دارویی دیگر لازم است دربارة مصرف در زنان باردار، مادران شیرده و نوزادان با پزشک مشورت شود.

 

* به خاطر داشته باشید ، اگر پس از درمان مجدداً بيش از دوبار به شپش سر انسان آلوده شدید، این بدان معنی است که فرد مبتلای درمان نشده ای در نزديكی شما وجود دارد.

 

* برای جداکردن رشک ها، استفاده از شانه های دندانه ریز ضروري است.

 

درمان آلودگي به شپش بدن انسان :

* در آلودگي به شپش بدن انسان ، گندزدايي لباس ها مهم تر از درمان دارويي است.

*  در درمان اين آلودگي نيز از لوسيون و تركيبات پرمترين استفاده مي شود.

*  لوسيون بايد روي پوست و قسمت ها ي مو دار بدن ماليده شود.

 

*  لباس هاي فرد آلوده بايد با آب داغ شسته شوند. توصيه مي شود لباس ها پس از خشك شدن ، اتو كشيده شوند(به ويژه درزها) . خشكشويي نيز به تنهايي كاملاً مؤثر است. درصورت دسترسي نداشتن به اين امكانات بايد لباس ها را به مدت 30 دقيقه درآب جوشاند. دراين صورت ، شپش ها و رشك ها به طور كامل از بين مي روند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) است

 

برای دانلود کل پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

(MAGIC NUMBER)اعداد جادویی

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

نقش بخش مالی در اقتصاد

 

—    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

ب- آداب و روش های تربیتی زمینه ساز پس از تولد؛

2- روش تأمین امنیّت:

ü لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها و رأى زيدا يباع و رآه غلاما كيسا حصيفا فاشتراه فلما نبأ رسول الله صلی الله علیه و آله دعاه إلى الإسلام فأسلم و كان يدعى زيد مولى محمد صلی الله علیه و آله فلما بلغ حارثة بن شراحبيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكة و كان رجلا جليلا، فأتى أبا طالب فقال يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي و بلغني أنه صار إلى ابن أخيك فسله إما أن يبيعه و إما أن يفاديه و إما أن يعتقه، فكلم أبو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال رسول الله ص هو حر فليذهب كيف يشاء، فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له يا بني الحق بشرفك و حسبك، فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله أبدا، فقال له أبوه فتدع حسبك و نسبك و تكون عبدا لقريش فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله ما دمت حيا، فغضب أبوه فقال يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه و ليس هو ابني، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشهدوا أن زيدا ابني أرثه و يرثني، فكان يدعى زيد بن محمد فكان رسول الله صلی الله علیه و آله يحبه و سماه زيد الحب. تفسيرالقمي 2/ 172- بحارالأنوار 22/ 215

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

nفولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سیستم های Fe-Cr،-C   Fe-Crو Fe-Cr-Ni   می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند.

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

فرایندهای حلقه باز

-فرضیه های زنجیره

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي - 270 اسلاید

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي - 270 اسلاید

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي - 270 اسلاید

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

روان‏شناسى تربيتى يا روان‏شناسى پرورشى شاخه‏اى از علم روان‏شناسى است كه يافته‏هاى اين علم را در خدمت معلمان قرار مى‏دهد. روان‏شناسى، علم مطالعه اعمال و انديشه‏هاى افراد است؛ روان‏شناسى تربيتى علم مطالعه اعمال و انديشه‏هاى افراد در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش است.

 

روان‏شناسى تربيتى بيش از هر چيز ديگر معلمان را با ماهيت يادگيرى دانش‏آموزان آشنا مى‏كند و روشها و فنون مؤثر هدايت يادگيرى، يعنى آموزش، را در اختيار آنان مى‏گذارد. دليل تأكيد زياد روان‏شناسى تربيتى بر يادگيرى و آموزش اين است كه اين دو جريان هسته اصلى فعاليتهاى معلمان و مدارس را تشكيل مى‏دهند.

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

پاورپویمنت روان شناسي تربيتي

فصل اول: مراحل فعاليتهاي آموزشي  

 لذا ويژگى مهم و امتياز عمده آموزش رو در روى كلاسى همين كنش متقابل آن است. با اين حال، آموزش، تنها به آموزش كلاسى محدود نمى‏شود و ساير شيوه‏هاى آموزشى از جمله آموزش راديويى، آموزش تلويزيونى، آموزش از روى كتاب، يا آموزش مكاتبه‏اى نيز در رديف فعاليتهاى آموزشى قرار دارند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپویمنت روان شناسي تربيتي است

 

برای دانلود کل پاورپویمنت روان شناسي تربيتي از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

درمان آلودگي به شپش سر انسان :

داروي انتخابي درمان آلودگي به شپش پرمترين نام دارد كه به شكل شامپو، محلول شستشوي سر، پودر،لوسيون وكرم توليد شده است

 

* دو بار درمان به فاصلۀ يك هفته لازم است ( اگرچه با درمان نخست شپش های سر و اکثرتخم های آن از بین میروند، اما ازآنجا که امکان خروج آنها از تخم تا 8 روز بعد وجود دارد، بنابراین، به فاصلۀ 8 روز بعد درمان مجدد بايد انجام شود تا پیش از آنکه شپش های جدید بالغ شوند و توانایی حرکت پیداکنند، ازبین بروند.

 

* پرمترين عارضه اي ندارد و استفاده از آن در حد مناسب و طبق توصيه هاي پزشك مهم است. اين شامپو بايد به خوبي به تمام موها ماليده شود ، زيرا شپش سر انسان كشته نمي شود، مگر آنكه در تماس مستقيم با دارو قرارگيرد.

«« ادامه درمان آلودگي به شپش سر »»

* تمام موارد تماس احتمالی باید درمان شوند ، در غیراین صورت ، احتمال آلودگي مجدد وجود دارد.

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

* در استفاده از پرمترين مانند استفاده از هر فرآورده دارویی دیگر لازم است دربارة مصرف در زنان باردار، مادران شیرده و نوزادان با پزشک مشورت شود.

 

* به خاطر داشته باشید ، اگر پس از درمان مجدداً بيش از دوبار به شپش سر انسان آلوده شدید، این بدان معنی است که فرد مبتلای درمان نشده ای در نزديكی شما وجود دارد.

 

* برای جداکردن رشک ها، استفاده از شانه های دندانه ریز ضروري است.

 

درمان آلودگي به شپش بدن انسان :

* در آلودگي به شپش بدن انسان ، گندزدايي لباس ها مهم تر از درمان دارويي است.

*  در درمان اين آلودگي نيز از لوسيون و تركيبات پرمترين استفاده مي شود.

*  لوسيون بايد روي پوست و قسمت ها ي مو دار بدن ماليده شود.

 

*  لباس هاي فرد آلوده بايد با آب داغ شسته شوند. توصيه مي شود لباس ها پس از خشك شدن ، اتو كشيده شوند(به ويژه درزها) . خشكشويي نيز به تنهايي كاملاً مؤثر است. درصورت دسترسي نداشتن به اين امكانات بايد لباس ها را به مدت 30 دقيقه درآب جوشاند. دراين صورت ، شپش ها و رشك ها به طور كامل از بين مي روند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) است

 

برای دانلود کل پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

متشکل از سه بخش؛

1- بخش مرکزی (صحرای عرب)

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

(MAGIC NUMBER)اعداد جادویی

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

نقش بخش مالی در اقتصاد

 

—    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

ب- آداب و روش های تربیتی زمینه ساز پس از تولد؛

2- روش تأمین امنیّت:

ü لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها و رأى زيدا يباع و رآه غلاما كيسا حصيفا فاشتراه فلما نبأ رسول الله صلی الله علیه و آله دعاه إلى الإسلام فأسلم و كان يدعى زيد مولى محمد صلی الله علیه و آله فلما بلغ حارثة بن شراحبيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكة و كان رجلا جليلا، فأتى أبا طالب فقال يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي و بلغني أنه صار إلى ابن أخيك فسله إما أن يبيعه و إما أن يفاديه و إما أن يعتقه، فكلم أبو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال رسول الله ص هو حر فليذهب كيف يشاء، فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له يا بني الحق بشرفك و حسبك، فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله أبدا، فقال له أبوه فتدع حسبك و نسبك و تكون عبدا لقريش فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله ما دمت حيا، فغضب أبوه فقال يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه و ليس هو ابني، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشهدوا أن زيدا ابني أرثه و يرثني، فكان يدعى زيد بن محمد فكان رسول الله صلی الله علیه و آله يحبه و سماه زيد الحب. تفسيرالقمي 2/ 172- بحارالأنوار 22/ 215

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب - 12 اسلاید

پاورپوینت خواب

پاورپوینت خواب

پاورپوینت خواب

خواب چیست؟

خواب نوعی رفتار است. این بیان چه بسا به نظر عجیب آید، زیرا معمولا رفتار را فعالیتهایی می‌دانیم که شامل حرکات مختلف از قبیل راه رفتن و صحبت کردن باشد. حرکات در واقع در خلال خواب رخ می‌دهند، لیکن به استثنای حرکات سریع چشم که در مرحله ویژه‌ای روی می‌دهند، حرکات مشخصه خواب نیست. خواب داری مراحلی است که هر یک از آنها را باید فرد بگذراند تا به خواب عمیقی فرو رود.

                            چرا می‌خوابیم؟ 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور - 80 اسلاید

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

جنبش های دینی جایگزین تمایل دارند در جوامعی که نسبتاً باز بوده و در جایی که دو فرهنگ متفاوت به هم می رسند ،سربرآورده و شکوفا شوند .برای مثال : آنها در امپراتوری روم که نسبت به عقاید متفاوت تساهل ورزیده می شد و برفرهنگ ها ومردمانی مختلف  حکومت می گردید رو به فزونی نهادند .

 فرقه های دینی جدید و ادیان جایگزین تمایل دارند که به وقت بی ثباتی اجتماعی بوجود آیند . آنها به اعضای [خود ] راه حل های روشنی را برای مشکلات پیچیده ارائه می دهند : وعده ی نجات ، و احساس امنیت با پیوستن به گروه.

آشوب اجتماعی دهه ی 1960 و تجربه ی سبک های زندگی جایگزین، احتمالاً به افزایش شدید عضویت در فرقه های دینی جدید کمک کرد .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

 

سبک زندگی اشتراکی که به وسیله ی ادیان جایگزین تمرین شد ، بسیاری از جوانانی را که به دنبال باز سازی جامعه بودند به خود جذب کرد .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 

 

     گروه ديگري متوجه جنبه ديگري از روح انساني شده اند و بساط ديگري گسترده اند و به ترويج شيطان پرستي روي آورده اند . روشن است انساني که مشتاق جنبه جمال حقيقت است، متمايل به فهم ابعاد جبروتي و جلال حق هم هست .
گروههايي از متال، با ايجاد ذهنيتي وحشت گرا در مخاطبين خود، قلوب تشنه هيبت حق را هدف قرار داده اند و با ايجاد رعب و وحشت و ترس به اين جنبه از روح انساني پرداخته اند . مرلين منسون از رهبران بلک متال در معنويت مورد علاقه خويش، در صدد القاي لذتي است که دلهاي مشتاق هيبت حق در پي آنند. همين ترس و وحشت و رعب کم نظير است که آثار و محصولات منسون و همفکرانش را براي بعضي از افراد، دلپذير و جذاب ساخته است. انساني که در پي ادراک هيبت و عظمت و کبريايي خداوند متعال است بدين سان با توجه به غلبه شيطان رام مي گردد. بسياري از کليپ هاي منسون ـ که در زمره البوم هاليوود است ـ درباره افرادي است که در صدد توسل به شيطان اند و مي خواهند با تمسک به قوه هاي پليد در طبيعت به مقاماتي برسند .

پاورپوینت فرقه های نو ظهور 


6ـ  در بسياري از عرفان هاي جديد هدف و غايت و مطلوب، قدرت تصرف در طبيعت و دستيابي به نيروهاي مرموز غيبي است. به همين علت بسياري از مکاتب طبيعت گرايي را ستايش و ترويج مي کنند . چنين بينشي در عرفان بوميان آمريکا و آفريقا حاکم است. شمن ها چنين تعريفي در عرفان هاي جديد دارند ، يعني افرادي که قدرت جادويي خاص دارند و مي توانند بر طبيعت مسلط باشند و بعضي قواي طبيعي را تسخير کنند و از اين طريق به کسب روزي و مداواي بيماران مي پردازند و اصولاً‌ اعتقاد به جن، ارواح، ديوها ـ که فقط شمن ها قادر به ديدن آنهايند ـ در زمره اعتقادات مسلم در شمنيسم است .

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فرقه های نو ظهور است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت فرقه های نو ظهور از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي - 35 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

تدوين ضوابط و استانداردهاي اخلاقي براي

 

 پژوهش هاي پزشكي باعث ارتقاء مراقبت از

 

 انسانها و حفاظت از سلامت و حقوق آنها

 

مي شود.

بیانیه هلسینکی

ضمانت اجرا :

* تبیین مبانی و اهداف (در بندهای مقدمه)

*یادآوری وظایف و تعهدات حرفه ای (بند2 ، 3 و 10)

*تدوین پروتکل، تعهد به رعایت ملاحظات اخلاقی- (بند 14) [اظهارنامه]

* کمیته پایش و نظارت اخلاقی (بند 13)

* انتشار نتایج (بند 27)

آئین نامه اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی (1383) :

 

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

 

پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي

 

  مقدمه

  ماده 1- اهداف

  ماده 2- ساختار

  ماده 3- شرح وظایف و محدوده اختیارات

  ماده 3 [تکرار] - توانمندسازی محققین واعضای کمیته های اخلاق

  ماده 4 [5] -  مبنای قضاوت اخلاقی  26 کد پیوست

                   (كدهاي اخلاقی حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش های                                علوم پزشکی)

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي و ضمانت هاي اجرايي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي - 25 اسلاید

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

پاورپوینت روش حل معادله‌هاي انتگرالي

    تاكنون شيوة فرمول‌بندي انتگرالي مطرح شد. در اين بخش نحوة تعيين تابع مدل ارائه مي‌شود. در اين فرمول‌بندي براي تعيين تابع مدل از روش تقريبي استفاده مي‌شود:

–تابع مدل را به‌صورت حاصل ضربي از چند تابع مستقل و به‌صورت چند‌جمله‌اي با ضرايب نامعين در نظر مي‌گيرند.

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک - 30 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت استاندارد حسابداری 29 فعالیتهای ساخت املاک

¢دامنه کاربرد استاندارد

پاورپوینت افسردگی - 30 اسلاید

پاورپوینت افسردگی - 30 اسلاید

پاورپوینت افسردگی - 30 اسلاید

پاورپوینت افسردگی

پاورپوینت افسردگی

پاورپوینت افسردگی

nمیزان شیوع افسردگی در حد 15 در صد در مردان و 25 درصد در زنان برای طول عمر می باشد.

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک - 30 اسلاید

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

پاورپوینت امنیت در تجارت الکترونیک

q

پاورپوینت اقدام پژوهی - 85 اسلاید

پاورپوینت اقدام پژوهی - 85 اسلاید

پاورپوینت اقدام پژوهی - 85 اسلاید

پاورپوینت اقدام پژوهی

پاورپوینت اقدام پژوهی

پاورپوینت اقدام پژوهی

مهارت های مورد نیاز معلمان در عصر دانایی

(برونينگ و گلاور )

üمهارت اول: آشنايي با فناوري اطلاعات و قدرت به كارگيري آن در جريان آموزش

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 10 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

شرکت در چنین فعالیت هایی این امکان را به فرد می دهد تا با دیگران تماس مستقیم و تعامل واقعی برقرار سازد و نیازهای روانی خود مانند، رقابت، دوستی، جلب توجه، مقبولیت گروهی و نیاز به وابستگی، تضاد، ابراز و کنترل هیجان، رکورد شکنی، ماجراجویی و امنیت را برآورده کند. سلامت روان از موضوع هایی است که در اثر شرکت در فعالیت های ورزشی می تواند حاصل شود، چنین فعالیت هایی بهترین موقعیت را برای درگیری معیارهای سلامت روان فراهم می کند. اگر سلامت روان را مبنای احساس راحتی نسبت به خود و دیگران تعریف کنیم، معیارهای آن موفقیت، تعادل هیجانی، واقع بینی، سازگاری، اجتماعی بودن و احساس ارزشمندی خواهد بود. بنابراین ورزش با فعال سازی چنین معیارهایی نه فقط به بهداشت جسمی بلکه به بهداشت روانی نیز کمک می کند.

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی - 10 اسلاید

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

پاورپوینت اینترنت اشیاء  تاثیر آن بر توسعه علمی و سیستم های بهداشتی

زمینه های کاربرد اینترنت اشیا

üشهرهای هوشمند (مناطق هوشمند، مدیریت انرژی)،

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو و نماز - 15 اسلاید

پاورپوینت اسرار علمی وضو

پاورپوینت اسرار علمی وضو

پاورپوینت اسرار علمی وضو

اعجاز علمی قرآن کریم در چگونگی وضو ساختن

وضو از نظر نوروفیزیولوژی

سیستم عصبی انسان

آدمک حسّی و ارتباط آن با وضو

 

عجز و ناتوانی علم جدید

وضو گرفتن قبل از خواب

وضو گرفتن قبل از مطالعه

وضو گرفتن با آب سرد

خشک نکردن اعضا بعد از وضو

اولی

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

پاورپوینت اسرار علمی وضو

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اسرار علمی وضو است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اسرار علمی وضو از لینک زیر استفاده کنید:

ن کاشف آدمک حسّی

 

 


پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا - 35 اسلاید

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

پاورپوینت اسكيزو فرنيا

 

—بررسی بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی - 19 اسلاید

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی - 19 اسلاید

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی - 19 اسلاید

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی

پاورپوینت فشار خون و نحوه عملکرد فشارسنج دیجیتالی

مساحت سطح مقطع و سرعت جریان خون

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری - 26 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری

فاز مشترک در تمامی الگوریتم‌های هوش جمعی

qجستجوی تمامی فضای ممکن (Exploration)

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

پاورپوینت مديريت استراتژيك منابع انسانی

žاستراتژي چيست؟

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج - 20 اسلاید

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

پاورپوینت مشاوره قبل از ازدواج و بهداشت ازدواج

}مشاوره قبل از ازدواج

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه - 27 اسلاید

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

پاورپوینت کلیاتی پیرامون آیین نامه ارتقای مرتبه

—فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع) - 37 اسلاید

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

پاورپوینت ارتباطات در سازمان ( مفاهيم، فرايند، وسايل، موانع)

•تجزيه و تحليل تعامل

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري - 80 اسلاید

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري - 80 اسلاید

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري - 80 اسلاید

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

پاورپوینت ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري

اهداف کلی:

vآشنايي شركت كنندگان با فرهنگ مشتري مداري, لزوم توجه به رضايت خدمت گيرندگان , رضايت مشتري و ابعاد آن.

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

پاورپوینت اختيار و تفويض اختيار در مديريت

§تفویض اختیار 4 مشخصه دارد :

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي - 25 اسلاید

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

پاورپوینت مديريت اخلاق حرفه‌اي

اخلاق اداري

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری - 40 اسلاید

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری - 40 اسلاید

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری - 40 اسلاید

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

پاورپوینت کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای در پرستاری

فكر مي كنيد موضوعات زير چه قدر اخلاقين!!!

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی - 27 اسلاید

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی

هدف مقاله را شناسایی، استخراج و ارائه بنیان های عمومی دانشگرایی برای تدوین برنامه های توسعه ملی شکل می دهد. این بنیان ها ماموریت جوهری برنامه های دانش محوری اقتصاد شناخته می شوند.این بنیان ها برای پایه ریزی دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی در سطح سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان کشور است که مبتنی بر حوزه های نرم افزاری(خلق ایده ها و اندیشه سازی) و سخت افزاری(روش ها و نقشه راه ها) است.

مسئله تحقیق در چارچوب این سوالات مطرح می شود:

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل و فرهنگ بازاريابي در پست - 33 اسلاید

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

پاورپوینت بازاريابي در عمل  و فرهنگ بازاريابي در پست

معرفي فرهنگ بازاريابي در پست

ü

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی - 28 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت آشنایی با منظومه شمسی

پاورپوینت 29 اسلاید
                                   فراتر از زمین

Øمنظومه ی شمسی

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره) - 75 اسلاید

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره) - 75 اسلاید

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره) - 75 اسلاید

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره)

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره)

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره)

پاورپوینت انديشه سياسى امام خمينى(ره)

دوران مرجعيت دينى امام (1339- 1357 ش)

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها - 14 اسلاید

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوینت سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها

وجود کدورت میان امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها؟!!

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

ایده اصلی این فرضیه بر این استوار است که حرکت توسط محرک درونی یا بیرونی ایجاد می شود. در ادامه انقباضات عضلانی باعث ایجاد اطلاعات حسی (بازخورد پاسخ از نظر جیمز) می شود. جیمز آنها را اطلاعات تحریک کننده نامید که باعث انقباض بعدی می شوند. پس از انقباض دوم انقباضات بعدی به همین ترتیب تا پایان یک توالی معین ادامه می یابد.

مهار دو سویه وحفظ الگوی اصلی حرکت یکی از کارکردهای رفلکس ها است.

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

¢کاربردهای مختلف اصطلاح تشیع در گذر تاریخ؛*

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق - 93 اسلاید

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

تحقيق: به معناي درست گردانيدن، پيدا کردن، يافتن يا جستجوي حقيقت

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام - 14 اسلاید

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

پاورپوینت روش شیعه در تشخیص امام

¢کاربردهای مختلف اصطلاح تشیع در گذر تاریخ؛*

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 25 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 25 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 25 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

nبررسي صحت نتايج آزمايشات شيمي آب

پاورپوینت پژوهش های روایی - 10 اسلاید

پاورپوینت پژوهش های روایی - 10 اسلاید

پاورپوینت پژوهش های روایی - 10 اسلاید

پاورپوینت پژوهش های روایی

پاورپوینت پژوهش های روایی

پاورپوینت پژوهش های روایی

پاورپوینت پژوهش های روایی

پژوهش روایتی:
 
 کرسول(2012) معتقد است اصطلاح روایی از فعل « روایت کردن » یا « بیان کردن (مانند داستان) با جزئیات » می آید.
پژوهش روایتی یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن زندگی افراد را مطالعه می کند و از یک یا چند نفر می خواهد که داستانهای زندگی خود را بیان کنند. سپس، این اطلاعات توسط پژوهشگر به صورت روایت زمانی بازگویی یا بازسازی می شوند. در پایان روایت مورد نظر، پژوهشگر دیدگاههای زندگی شرکت کننده را با دیدگاههای زندگی خود در قالب روایت جمعی (مشترک) تلفیق می کند(کلاندینین و کنلی، 2000).

تحلیل ساختاری روایت ها:

وان دایک استفاده از چهار قاعده ی کلان تقلیلی زیر را پیشنهاد می کند:
1) قاعده ی حذف/ انتخاب: یعنی حذف همه ی گزاره هایی در متن که برای تفسیر گزاره های دیگر گفتمان مهم نیستند و بر حقایق دلالت ندارند.
2) حذف شدید: که در صورت قوی تری از قاعده قبلی است. در این حالت جزییاتی که به لحاظ مکانی مهم هستند اما در سطح کلان تر فاقد اهمیت اند حذف می شوند.
3) تعمیم: گزاره های غیر مرتبط حذف نمی شوند، بلکه با ساختن گزاره ای که به لحاظ مفهومی کلی تر است، آن را از جزئیات معنا شناختی جملات مربوط منتزع می کنیم.
4) ساختن: در این حالت با جانشین ساختن گزاره ها در یک توالی مشترک، آن ها را با یکدیگر در نظر می گیریم. در حقیقت گزاره هایی را می سازیم که بر حقیقت کل دلالت دارند.
5) قاعده صفر: در این حالت گزاره ها تغییر نمی یابد و مستقیما در سطح کلان پذیرفته می شوند( ذکایی، 1387).
نقد و ارزیابی روش شناختی:
 

پاورپوینت پژوهش های روایی

 

پاورپوینت پژوهش های روایی


مصاحبه های روایتی علیرغم اهمیتی که در بازسازی تجارب راوی و فهم مشترک از آنها دارد و شناخت عمیق ساختار دنیای تجربه شده­ی او فراهم می سازد، محدودیت و انتقاداتی را نیز همراه دارد. در سطح روش شناختی تخطی منظم از انتظارات نقشی هم درمورد راوی و هم مصاحبه کننده و نیز رعایت نشدن انتظارات مربوط به وضعیت روایت در زندگی روزمره از جمله ملاحظات جدی وارد شده بر این روش است( فلیک، 1997).

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت پژوهش های روایی  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت پژوهش های روایی  از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت مسیر شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت مسیر شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت مسیر شغلی - 30 اسلاید

پاورپوینت  مسیر شغلی

پاورپوینت  مسیر شغلی

پاورپوینت  مسیر شغلی

پاورپوینت  مسیر شغلی

     مسیر شغلی ( career)
 
کار راهه، شغل عمری ، مسیر ترقی شغل

  مسیرشغلی معانی مختلفی دارد؛ مسیرشغلی بیشتر به معنای پیشرفت و ترقی بکار می رود ولی در اینجا می توان مسیرشغلی را اینگونه تعریف نمود:

پاورپوینت اهل سنت - 62 اسلاید

پاورپوینت اهل سنت - 62 اسلاید

پاورپوینت اهل سنت - 62 اسلاید

پاورپوینت اهل سنت

پاورپوینت اهل سنت

پاورپوینت اهل سنت

پاورپوینت اهل سنت

nمعنای واژه «اهل سنت»؛

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 80 اسلاید

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 80 اسلاید

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها - 80 اسلاید

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

پاورپوینت اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

ü  خصوصي سازي كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده اي و در بيش
    از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود.

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 33 اسلاید

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 33 اسلاید

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان - 33 اسلاید

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

پاورپوینت مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

مشکلات روانشناختی و مداخلات کارشناس سلامت روان

q افسردگی

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 23 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 23 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری - 23 اسلاید

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

پاورپوینت خورندگی و رسوب گذاری

انتهايي ترين عملياتي كه در تصفيه خانه هاي آب بايد انجام شود عمل تثبيت يا پايداري سازي آب (water stabilization) است.

 

خوردگی

 به طور عام پدیده­ای است که در اثرتماس مواد با محیط اطراف آنها بوجود می­آید. در پیدایش خوردگی ممکن است عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا هر سه عامل دخالت داشته باشند.

 

nعوامل مؤثر بر خوردگي

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 47 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند


ارزشيابي برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي و تعيين اثربخشي برنامه
نکته 1: مدیریت اجرایی موظف است در جهت بهبود و ارتقاء برنامه به صورت حداقل سالی یک بار برنامه را مورد بازنگری قرار دهد.


نکته2 مطابق باماده 5: مديريت اجرايي پسماندها موظف است برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماندها را به اطلاع كليه عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زيرمجموعه پيمانكاران برسانند به نحوي كه افراد درگير در عمليات پسماندهاي مخاطره آميز از ماهيت، سطح و ميزان احتمال مواجهه با پسماندها آگاه باشند.
عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زیرمجموعه آن‌ها كه در خارج از محل عمليات پسماندهاي مخاطره آمیز كار می‌کنند مشمول اين ماده نمی‌گردند.

مطابق با ماده 13: كليه عوامل اجرايي پسماندها در بدو خدمت بايد حداقل يك دوره آموزش تئوري 24 ساعته را در زمينه موضوع ماده 12 گذرانده و حداقل يك روز كار عملي در محيط كاري را تحت نظارت مربيان آموزشي با تجربه، طي نمايند.

تبصره : طي دوره هاي آموزشي موضوع اين ماده حداقل در شش ماهه اول شروع به كار عوامل اجرايي پسماندها اجباري است.

 

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

 

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند

 

مطابق با ماده 14 : عوامل اجرایی پسماندها که در مواجهه با عوامل مخاطره آمیز قرار دارند ونیز عوامل اجرایی پسماندها که در طی کار مجبور به استفاده از ماسک تنفسی می‌باشند بایستی علاوه بر گذراندن دوره آموزشی موضوع ماده 13 این آیین نامه،16 ساعت آموزش تئوری و 2 روز کار عملی در زمینه روش‌های ایمن پاک‌سازی، آلودگی زدایی، اقدامات ایمن در مواجهه با عوامل مخاطره آمیز و چگونگی واکنش در شرایط اضطرار را طی نمایند.

 

مطابق با ماده 15: كليه سرپرستان و مديراني كه مسئول نظارت مستقيم بر فعاليت شاغلين پسماندها می‌باشند بايد حداقل 8 ساعت آموزش تئوري و 1 روز كار عملي را در زمينه برنامه" سلامت ،ايمني و بهداشت"، چگونگي آموزش شاغلين، برنامه وسايل حفاظت فردي، برنامه مقابله با انتشار آلودگی، روش‌ها و فنون پايش خطر را طي نمايند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند است

برای دانلود کل پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن - 30 اسلاید

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

پاورپوینت خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن 

nفولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سیستم های Fe-Cr،-C   Fe-Crو Fe-Cr-Ni   می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند.

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی - 20 اسلاید

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

پاورپوینت مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 

فرایندهای حلقه باز

-فرضیه های زنجیره

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

اگر سازماني نتوانست توازن مطلوب را بين دروندادها و بروندادها برقرار سازد ، ناچار بايد براي بقا يا حفظ حيات خود ، به سوي جذب سرمايه هاي خارجي روي اورد .

در کل مديريت نظام نگر ، نظام هاي باز را بر نظام هاي بسته ترجيح مي دهد ، يعني جهت تامين درونداد مورد نياز به نظامهاي ديگر وابسته اند .

 

2- مديريت اقتضايي :

طرفداران اين رهيافت عقيده دارند که روش مديريت واحدي که در تمام موارد و شرايط بهترين باشد ، وجو ندارد .

بر همين اساس ، نظريه پردازان رهيافت اقتضايي سعي دارند کارايي فنون مختلف مديريت را تحت شرايط مختلف و در موارد بخصوص مورد بررسي قرار دهند .

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

. رهيافت اقتضايي داراي سه ويژگي حايز اهميت است:

ديدگاه سيستم باز

 

 

گرايش به پژوهش و تحقيق علمي

رهيافت مبتني بر تحليل چند متغيره

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت است

 

برای دانلود کل پاورپوینت بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) - 50 اسلاید

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

درمان آلودگي به شپش سر انسان :

داروي انتخابي درمان آلودگي به شپش پرمترين نام دارد كه به شكل شامپو، محلول شستشوي سر، پودر،لوسيون وكرم توليد شده است

 

* دو بار درمان به فاصلۀ يك هفته لازم است ( اگرچه با درمان نخست شپش های سر و اکثرتخم های آن از بین میروند، اما ازآنجا که امکان خروج آنها از تخم تا 8 روز بعد وجود دارد، بنابراین، به فاصلۀ 8 روز بعد درمان مجدد بايد انجام شود تا پیش از آنکه شپش های جدید بالغ شوند و توانایی حرکت پیداکنند، ازبین بروند.

 

* پرمترين عارضه اي ندارد و استفاده از آن در حد مناسب و طبق توصيه هاي پزشك مهم است. اين شامپو بايد به خوبي به تمام موها ماليده شود ، زيرا شپش سر انسان كشته نمي شود، مگر آنكه در تماس مستقيم با دارو قرارگيرد.

«« ادامه درمان آلودگي به شپش سر »»

* تمام موارد تماس احتمالی باید درمان شوند ، در غیراین صورت ، احتمال آلودگي مجدد وجود دارد.

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش )

 

* در استفاده از پرمترين مانند استفاده از هر فرآورده دارویی دیگر لازم است دربارة مصرف در زنان باردار، مادران شیرده و نوزادان با پزشک مشورت شود.

 

* به خاطر داشته باشید ، اگر پس از درمان مجدداً بيش از دوبار به شپش سر انسان آلوده شدید، این بدان معنی است که فرد مبتلای درمان نشده ای در نزديكی شما وجود دارد.

 

* برای جداکردن رشک ها، استفاده از شانه های دندانه ریز ضروري است.

 

درمان آلودگي به شپش بدن انسان :

* در آلودگي به شپش بدن انسان ، گندزدايي لباس ها مهم تر از درمان دارويي است.

*  در درمان اين آلودگي نيز از لوسيون و تركيبات پرمترين استفاده مي شود.

*  لوسيون بايد روي پوست و قسمت ها ي مو دار بدن ماليده شود.

 

*  لباس هاي فرد آلوده بايد با آب داغ شسته شوند. توصيه مي شود لباس ها پس از خشك شدن ، اتو كشيده شوند(به ويژه درزها) . خشكشويي نيز به تنهايي كاملاً مؤثر است. درصورت دسترسي نداشتن به اين امكانات بايد لباس ها را به مدت 30 دقيقه درآب جوشاند. دراين صورت ، شپش ها و رشك ها به طور كامل از بين مي روند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) است

 

برای دانلود کل پاورپوینت پديكلوزيس ( ابتلا به شپش ) از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب - 45 اسلاید

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

پاورپوینت جزیرة العرب

متشکل از سه بخش؛

1- بخش مرکزی (صحرای عرب)

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

پاورپوینت درباره اعداد جادویی در خوشهای اتمی 

(MAGIC NUMBER)اعداد جادویی

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

نقش بخش مالی در اقتصاد

 

—    انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

ب- آداب و روش های تربیتی زمینه ساز پس از تولد؛

2- روش تأمین امنیّت:

ü لما تزوج بخديجة بنت خويلد خرج إلى سوق عكاظ في تجارة لها و رأى زيدا يباع و رآه غلاما كيسا حصيفا فاشتراه فلما نبأ رسول الله صلی الله علیه و آله دعاه إلى الإسلام فأسلم و كان يدعى زيد مولى محمد صلی الله علیه و آله فلما بلغ حارثة بن شراحبيل الكلبي خبر ولده زيد قدم مكة و كان رجلا جليلا، فأتى أبا طالب فقال يا أبا طالب إن ابني وقع عليه السبي و بلغني أنه صار إلى ابن أخيك فسله إما أن يبيعه و إما أن يفاديه و إما أن يعتقه، فكلم أبو طالب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال رسول الله ص هو حر فليذهب كيف يشاء، فقام حارثة فأخذ بيد زيد فقال له يا بني الحق بشرفك و حسبك، فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله أبدا، فقال له أبوه فتدع حسبك و نسبك و تكون عبدا لقريش فقال زيد لست أفارق رسول الله صلی الله علیه و آله ما دمت حيا، فغضب أبوه فقال يا معشر قريش اشهدوا أني قد برئت منه و ليس هو ابني، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اشهدوا أن زيدا ابني أرثه و يرثني، فكان يدعى زيد بن محمد فكان رسول الله صلی الله علیه و آله يحبه و سماه زيد الحب. تفسيرالقمي 2/ 172- بحارالأنوار 22/ 215

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره سیره تربیتی- اصل زمینه سازی

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام

پاورپوینت درباره جبر و مقابله خیام

lکشف جبر خيام:

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 25 اسلاید

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 25 اسلاید

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن - 25 اسلاید

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

پاورپوینت درباره اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن

nاصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن  

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب - 17 اسلاید

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب - 17 اسلاید

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب - 17 اسلاید

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

پاورپوینت درباره مسمومیت با گاز فاضلاب

      دو کارگر پیمانکار فاضلاب که برای بازکردن مسیر فاضلاب داخل مجتمع فولاد خراسان ، وارد یک چاه سه متری شده بودند ، در اثر گاز گرفتگی جان خود  را از دست دادند .

 

     گاز فاضلاب ، مخلوط پیچیده ای از گازهای سمی و غیر سمی تولید شده در سیستم های فاضلاب ناشی از تجزیه زباله های آلی صنعتی می باشد که پتانسیل ایجاد آتش سوزی یا انفجار را دارد . اجزای اصلی گاز فاضلاب عبارتند از : نیتروژن (N2) ، سولفید هیدروژن (H2S) ، دی اکسید کربن (CO2) ، متان (CH4) ، آمونیاک (NH3) و بخار آب ) ممکن است حاوی دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن نیز باشد( که حضور و غلظت هر یک از این مولفه ها بسته به زمان ، ترکیب فاضلاب ، دما و pH متفاوت است                             

 

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی - 35 اسلاید

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی

پاورپوینت درباره سرمایه اجتماعی

ظهورسرمايه اجتماعي

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت

پاورپوینت درباره سیره خانوادگی- اصل نفی خشونت

* _  قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَ هِيَ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.  مجموعةورام 1/ 90

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها

پاورپوینت درباره مروري بر برخي از بخشنامه ها و آيين نامه ها

بخشنامه مربوط به وقفه ، انصراف،ثبت نام باتاخير

لف – هزينه انصراف : دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي بابت هزينه انصراف بايستي يك و نيم برابر شهريه ثابت يك نيمسال تحصيلي پرداخت نمايد .

تبصره : دانشجويان شاغل به تحصيل در يكي از واحدهاي دانشگاه ازاد اسلامي كه از طريق آزمون سراسري همان واحد ياواحد ديگري پذيرفته شود ازهزيته انصراف معاف است

 

—2- دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي كه اخراج نبوده و حداكثر 6 واحد درسي باقيمانده داشته باشند پس از چند نيمسال وقفه مراجعه نمايند بدون دريافت شهريه نيمسالهاي وقفه ، فقط يك دوم شهريه ثابت به اضافه شهريه متغير نيمسالي كه دروس باقي

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني - 48 اسلاید

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني - 48 اسلاید

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني - 48 اسلاید

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني

پاورپوینت درباره مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني

•امروزه ما در عصري زندگي مي كنيم كه پزشكي و كشف داروها پيشرفت چشمگيري داشته است و داروهاي  جديد و خارق العاده اي براي درمان برخي از بيماري ها در دسترس هستند كه در چند دهه پيش و يا حتي در چند سال گذشته اثبات شده بود كه ابتلا به آن ها كشنده مي باشد.

پاورپوینت درباره استان خوزستان - 63 اسلاید

پاورپوینت درباره استان خوزستان - 63 اسلاید

پاورپوینت درباره استان خوزستان - 63 اسلاید

پاورپوینت درباره استان خوزستان

پاورپوینت درباره استان خوزستان

پاورپوینت درباره استان خوزستان

پاورپوینت درباره استان خوزستان

موقعيت جغرافيائي

 

استان خوزستان با وسعت 67000 كيلومترمربع معادل 6700000 هكتار، درجنوب غرب كشور قراردارد و پايين ترين بخش حوزه آبريز رودخانه هاي كرخه ، دز ، كارون ، جراحي ، مارون و زهره را شامل مي شود. اراضي حاصلخيز دشتهاي وسيع خوزستان نتيجه رسوب گذاري اين رودخانه ها است و متناسب با نوع و كيفيت تشكيلات زمين شناسي ارتفاعات حوزه هاي فوق جنس و كيفيت خاك هاي اراضي دشتهاي خوزستان متفاوت است.

بارندگي

 

متوسط بارندگي درجنوب غربي استان كمتر از ميزان بارندگي سايرمناطق و درحدود 150 ميلي متر درسال است . افزايش بارندگي در دوجهت جنوب به شمال  و از غرب به شرق افزايش مي يابد و تغييرات آن در دشتها كم و درمناطق كوهستاني بيشتراست . ميزان بارندگي سالانه در ارتفاعات زاگرس به حدود 1000 ميلي متر نيز مي رسد.

پاورپوینت درباره استان خوزستان

پاورپوینت درباره استان خوزستان

منابع آب

 

استان خوزستان ازنظرمنابع آب بسيارغني است . وجود رودخانه هاي كارون ، دز ، كرخه ، جراحي ، مارون و زهره با حجم آبدهي سالانه حدود 30 ميليارد مترمكعب شرايطي را فراهم نموده است كه درحال حاضر در حدود 9 ميليارد مترمكعب ازمنابع آب بهره برداري مي شود.در برخي از دشتهاي استان  امكاناتي براي توسعه و بهره برداري از  آب زير زميني وجود داردو در صورت نياز مي تواند مورد مصرف كشاورزي قرار گيرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره استان خوزستان  است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره استان خوزستان  از لینک زیر استفاده کنید:


موکاپ شیک و زیبا برای فتوشاپ با موضوع موبایل (شماره 3)

موکاپ شیک و زیبا برای فتوشاپ با موضوع موبایل (شماره 3)

موکاپ شیک و زیبا برای فتوشاپ با موضوع موبایل (شماره 3)
 • کیفیت فوق العاده بالا...
 • شامل 1 فایل PSD...
 • کاملا لایه باز و سازماندهی شده...
 • سایز و ابعاد  2848* 4288  پیکسل...
 • ابعاد تنظیم عکس شما :1334*750
 • یک فایل png...
 • رزولوشن 300DPI...
 • قابل ویرایش در نرم افزار فتوشاپ...

 

با این موکاپ شیک و زیبا عکس های مورد نظر خودتان را در دنیای زیبای دیگر رها کنید. با موضوع موبایل (شماره 3)

با این موکاپ میتوانید عکس های شخصی ، کاری و تبلیغی خود را به طور شگفت انگیزی به نمایش بگذارید

 

برای شما دوستان عزیز فایل آموزش هم قرار داده شده تا به راحتی عکس مورد نظر را در جای تعیین شده قرار دهید


پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

استقلال دانشگاهها

استناد قانوني  - ماده 49 ق. برنامه چهارم :

بند الف) ... دانشگاهها صرفا بر اساس آيين نامه ها و مقررات اداري ،مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيات هاي امناي مربوطه كه به تاييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد.

بند ب) هرگونه اصلاح ساختار مالي ، اداري استخدامي و تشكيلاتي منحصرا مشمول مفاد فوق مي باشد.

 

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

 

پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت

 

 

واگذاري بخشي از خدمات به سايرسازمانها

استناد قانوني  - ماده 137 ق. برنامه چهارم :

بند ب) آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصويب هيئت وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداري ها و دهياري ها واگذار مي شود.

 

ماده7- وظايف و اختيارات هيات امناء:(مصوبه مورخ9و23/12/67  شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

الف) تصويب آيين نامه داخلي

ب) تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

ج) بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود

د) تصويب بودجه تفضيلي موسسه

ه) تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و) تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

ز) تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه

ح) كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي   

ط) تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.(قانون  نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369

ي) پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ويا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد. 

ك) تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ل) تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن

م) بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.

ن) تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره منطقی نمودن اندازه دولت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان - 22 اسلاید

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسانپ

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان

این پیمان بین شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی که دراین پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای مهندس  X  ازیک طرف وازطرف دیگرشرکت همسایگان فرمند که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای فاضل می باشد منعقد می گردد.
ماده یک:موضوع پیمان و حدود انجام وظایف
نصب کنتوردیماندی.سه فازوتک فاز روستایی واصلاح سرویس کنتور به شرح ذیل:
1_نصب کنتور تک فاز روستایی به ازاء هر مورد7200 تومان میباشد
2_نصب کنتور سه فازبه ازاء هرمورد12000 تومان می باشد
3_نصب تابلوی شماره یک به ازاء هر مورد22000 تومان می باشد
4_اصلاح و سرویس کلمل کنتور تکفاز به ازاء هر مورد 6300 تومان می باشد
5_تعویض فیوز تکفاز به ازاء هر مورد4000 تومان می باشد
6_تعویض سوکت کنتر تکفاز به ازاء هر مورد 4000 تومان می باشد
7_تعویض تخته کنتور به ازاء هر مورد 5000 تومان می باشد
8_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسانپ

 

پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان


9_بازو بست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

10_اصلاح وترمیم کابل سرویس مشترک با استفاده از ترموفیت به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

11_اصلاح وسرویس کامل کنتور سه فاز به ازاء هر مورد10000 تومان می باشد

12_تعویض فیوز سه فاز به ازاءهر مورد 4000 تومان می باشد

13_تعویض کابل سرویس مشترک به ازاء هر مورد5000 تومان می باشد

14_بازوبست دستک مشترک به ازاءهر مورد5000 تومان می باشد

15_نصب لوله سر درب به ازاء هر مورد2500 تومان می باشد

16_مونتاز کنتور به ازاءهر مورد 5500 تومان می باشد

 

 

تبصره یک : پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار کلیه نیروهای انسانی مرد نظر برای انجام کارهای مندرج در موضوع پیمان را بطور کتبی به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی نماید.
تبصره دو : کلیه هزینه های جانبی شامل ایاب و ذهاب حمل و نقل ابزار آلات مصرفی لوازم ایمنی به عهده پیمانکار می باشد
تبصره سه : می بایست وضعیت پوشش البسه و کفش پرسنل پیمانکار مطابق با مقررات شرکت باشد(لباس با سرشانه نارنجی و کفش مناسب)
تبصره چهار : در مواردی که پیمانکار اقدام به انجام چند ایتم عملیات اصلاح و سرویس  بر روی یک اشترک نماید حداکثر مبلغ قابل پرداخت تا سقف یک اصلاح و سرویس کامل می باشد
ماده دو : شرایط بکار گیری نیروی انسانی
 پیمانکار موظف است برای کار های قید شده در بند(الف) نیروی انسانی کار آزموده با تجربه متهد و آموزش دیده و دارای گواهینامه فنی کار را به خدمت بگیرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان است

 

برای دانلود کل پاورپوینت درباره توزیع نیروی برق در استان خراسان از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت درباره زیج حیاتی - 45 اسلاید

پاورپوینت درباره زیج حیاتی - 45 اسلاید

پاورپوینت درباره زیج حیاتی - 45 اسلاید

پاورپوینت درباره زیج حیاتی

پاورپوینت درباره زیج حیاتی

پاورپوینت درباره زیج حیاتی

پاورپوینت درباره زیج حیاتی

خونریزی: مرگ  مادر در طول بارداری یا در حین زایمان و یا تا 42 روز بعد از زایمان به علت خونریزی

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1) - بیست اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1) - بیست اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1) - بیست اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1)

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1)

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1)

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها (1)

Øآنتی بیوتیک ماده‌ای است که از یک میکروارگانیسم  گرفته می‌شود و میکروارگانیسمهای دیگر را از بین می‌برد یا مانع تکثیرآنها می‌شود. اما در کاربرد معمولتر این تعریف شامل انواع سنتزی آنتی‌بیوتیک ها هم می شود

پاورپوینت درباره عرفان دروغین - 16 اسلاید

پاورپوینت درباره عرفان دروغین - 16 اسلاید

پاورپوینت درباره عرفان دروغین - 16 اسلاید

پاورپوینت درباره عرفان دروغین

پاورپوینت درباره عرفان دروغین

پاورپوینت درباره عرفان دروغین

خصوصیات عرفان دروغین

دعوت به خود

پاورپوینت درباره مسموميت ها - 60 اسلاید

پاورپوینت درباره مسموميت ها - 60 اسلاید

پاورپوینت درباره مسموميت ها - 60 اسلاید

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

4-نحوه نگهداري داروها را از دکتر داروساز ، هنگام تحويل گرفتن دارو از داروخانه بپرسيد و هيچگاه داروهاي خود را در شيشه اتومبيلي که زير نور آفتاب پارک شده است و يا در شيشه عقب اتومبيل قرار ندهيد داروهاي پخچالي را در ظرفي مانند يخدان حمل نماييد. 

5- کودکان 1 تا 6 ساله ، پر خطر ترين گروه سني از نظر بروز مسموميت هستند . داروهاي خود را در مقابل چشم کودکان نخوريد چرا که کودکان از رفتار بزرگسالان تقليد مي کنند و ممکن است دور از چشم والدين دارو هايي را به دهان ببرند .

 

6- بسياري از  داروها و محصولات خانگي مانند جوهر نمک، مواد شوينده و لک بر ، سموم حشره کش و جونده کش ( مانند مرگ موش )   تينر ، ضد يخ و بنزين و نفت مي توانند در صورت بلعيده شدن و تماس با پوست و چشم و يا در صورت تنفس ، سمي باشند .

7- نام داروهاي مصرفي  و ميزان مصرف آن را بخاطر بسپاريد و يا يادداشت کنيد تا دوز تکراري مصرف ننماييد .

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

پاورپوینت درباره مسموميت ها 

8- کيف دستي ، ساک دستي و کيسه هاي نايلوني را دور از دسترس کودکان قرار دهيد ، ممکن است داخل آنها وسايلي باشد که توسط کودک بلعيده شود و يا کودک ضمن بازي آنها را روي سر خود کشيده و سبب خفگي وي شود .

9- هنگام بازي کودک در فضاي باز مراقب آنها باشيد تا توسط گلها و گياهان سمي ، مسموم نشوند . تماس پوست با برخي از اين گياهان و يا به دهان بردن آنها منجر به مسموميت کودکان مي شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره مسموميت ها  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت درباره مسموميت ها  از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي - 27 اسلاید

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي - 27 اسلاید

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي - 27 اسلاید

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

       انواع اسکریپرها

   

         اسکریپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسیم میشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد میگیرد اغلب اسکریپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل میشود تراکتورهایی که این اسکریپرها را میکشند ممکن است چرخ لاستیکی      وچرخ زنجیری باشند اسکریپرها یی که دومحوردارند به وسیله تراکتورهای زنجیردار کشیده میشوند زیرا اینگونه تراكتورها نمی توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراین نمی توانند اسکریپرها یک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکریپرها چرخ زنجیری استفاده میشود اسکریپرها یی که توسط تراکتورچرخ لاستیکی کشیده میشوند به انواع زیرتقسیم بندی میشوند

   1)تک موتوره دومحوره

   2)سه محوری

   3)دودیفرانسیل

   4)اسکریپرهای دوموتوره

   5)اسکریپرهای داراي بالابر6)فشاری – کششی7)چندجامي“چندموتوري

 

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

 

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

 

پاورپوینت درباره ماشين آلات منابع طبيعي

 

 

   

 

  اسکریپرهای تک موتوری دومحوری ازیک تراکتورتک محوری استفاده می کنند. این تراکتوردارای این عیب است که بدون اسکریپرمربوطه قادربه هیچ کاری نیست. اسکریپرتراکتورهای سه محوری توسط یک تراکتورکشیده می شوند. ماشینهای چند دیفرانسیلی، دارای چرخهای گردنده دراسکریپرمی باشند. اسکریپرهای دارای بالابردارای یک بالابرنردبانی درجلوی جام بوده ودرعمل کندن وانتقال موادکنده شده به داخل جام تسهیل ایجاد می نمایند. اسکریپرهای فشاری ـ کششی دارای قلابی درعقب وزائده ای درجلوماشین هستندکه آنهارا قادرمی سازد با یک اسکریپر دیگردربارگیری همكاري کنند. اسکریپرهای چند موتوری تعدادی اسکریپرهای موتوردارمتصل به هم هستند که نوعی قطاراسکریپرایجاد می نمایند. این ماشینها قادرندمقدارزیادی مواد خاکی راتحت شرایط مناسب جابجا نمایند.

كاميونها:

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

علايم :

خونريزي هاي بدون درد كه معمولا تا زمان رسيدن به مراحل انتهايي سه ماهه دوم ظاهر نمي گردد .

سقط

مشخصات خونريزي

بدون هشدار قبلي

خونريزي بدون درد

خوشبختانه اولين حمله خونريزي جندان شديد نيست كه باعث مرگ شود .

معمولا به طور خود به خود متوقف شده بعدا  دوباره آغاز مي گردد .

ممكن است علايم دكولمان را تقليد كند .

علت خونريزي تشكيل سگمان تحتاني و ديلاتاسيون سرويكس از يك طرف و ناتواني فيبرهاي ميومتري براي انقباض از طرف ديگر

گاهي اوقات خونريزي بعد از تولد جفت  ادامه مي يابد علت اين است كه سگمان تحتاني رحم در مقايسه با حجم رحم قدرت انقباضي كمتري دارد.

نقايص انعقادي در جفت سرراهي نادر است

(به علت خروج سريع عوامل ايجاد كننده انعقاد از طريق كانال سرويكس )

تشخيص : تشخيص با سونوگرافي است .

معاينه باليني توسط T.V جهت تشخيص مجاز نيست زيرا ممكن است سبب خونريزي شديد و لزوم ختم حاملگي علي رغم نارس بودن جنين شود . مگر اينكه خانم در اتاق عمل بوده تمام مقدمات C.S فراهم و جنين ترم باشد .

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

 

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

 

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني

 

موارد مثبت كاذب در سونوگرافي

مثانه پر

جفت بزرگ

MRI استفاده نمي شود .

مهاجرت جفت : جفت هايي كه در سه ماهه دوم يا اوايل سه ماهه سوم در نزديكي سوراخ داخلي سرويكس به رحم متصي هستند اما روي سوراخ داخلي را نپوشانند نهايتابه طرف فوندوس مهاجرت مي يابند .

 

در كل مواردي كه قبل ازهفته 30 اگر جفت سرراهي تشخيص داده شد معمولا پايدار باقي نمي ماند و در غياب خونريزي ، لزومي به پيگيري مكرر محل جفت با سونوگرافي وجود ندارد. در ضمن لزومي به محدود كردن فعاليت هاي بدني وجود ندارد مگر اينكه بعد از هفته 30 باقي بماند يا قبل از آن  زمان علامت دهد .

درمان :

كساني كه جنين نارس است و نياز به ختم بارداري نيست .

كساني كه جنين رسيده است .

كساني كه در زايمان حال پيشرفت است .

كساني كه خونريزي شديد دارند و به رغم نارس بودن جنين مي بايست زايمان كند .

گروه اول را بايد در محيطي كه بالاترين ضريب اطمينان را دارد قرار داد و بعد از قطع خونريزي و حصول اطمينان از سلامت جنين با هشدارهاي لازم مرخص نمود .

زايمان عمدتا به شكل C.S است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني  است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن - 26 اسلاید

پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن

پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن

پاورپوینت درباره کمبود آهن وکم خونی ناشی از آن

•:علل ايجاد كم خوني

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله - 13 اسلاید

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله

 

پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله

 

معروف به: مسجد صدر، مسجد فتح الله

موقعيت: ضلع شرقي ميدان امام

سال تاسيس: 11 هجري قمري (دوره شاه عباس اول)

معمار: استاد محمد رضا اصفهاني

خطاط:علي رضا عباسي

ساخت اين مسجد 18 سال به طول انجاميد

از ويژگي هاي اين مسجد: 

    نداشتن صحن و مناره كه در تمامي مساجد اسلامي جزء لاينفك بنا است 

    چرخش 45 درجه اي كه از محور شمال به جنوب نسبت به محور قبله دارد 

    گنبد كم ارتفاع مسجد

    محراب بي بديل مسجد

 

این مسجد بى‏نظیر هم كه شاهكار دیگرى از معمارى و كاشى‏كارى قرن یازدهم هجرى است به فرمان شاه‏ عباس اول در مدت هیجده سال بنا شده و معمار و بناى مسجد استاد محمدرضا اصفهانى بوده است. تزئینات كاشى‏كارى آن در داخل از ازاره‏ ها به بالا همه از كاشى‏هاى معرّق پوشیده شده است. باستان ‏شناسان خارجى در مورد عظمت معمارى این مسجد گفته‏ اند: «به سختى مى‏توان این بنا را محصول دست بشر دانست». شیخ‌ لطف‌ الله ازعلمای‌ بزرگ‌ شیعه‌ در لبنان‌ امروزی‌ بود كه‌ به‌ دعوت‌ شاه‌ عباس‌ اول‌ در اصفهان‌ اقامت‌ گزید. این‌ مسجد به‌ منظور تجلیل‌ از مقام‌ او و برای‌ تدریس‌ و نمازگزاری‌ وی‌ احداث‌ شد.

مسجد شیخ لطف الله‏یكى از زیباترین آثار تاریخى اصفهان كه چشم هر تماشا كننده‏اى را خیره میکند.  

 

nدرباره وجه تسمیه مسجد شیخ لطف الله باید گفت كه شیخ لطف الله اصلاً كه از مردم میش از قراى جبل عامل یعنى جبل لبنان حالیه بوده است و خاندان او همه از فقهاى امامیه بوده‏ اند چنانكه پدر وجد وجد اعلاو پسرش همه به این عنوان اشتهار داشته ‏اند. به مناسبت سعى بى اندازه پادشاهان صفوى در ترویج احكام مذهب تشیع و تشویق و اكرام فقهاى آن، شیخ لطف الله میسى عاملى نیز مانند جمع كثیر دیگرى از علماى بحرین و جبل عامل در اوایل عمر از موطن خود به قصد ایران عازم شد و ابتدا در مشهد مقدس اقامت گزید و در آنجا پس از استقاضه از محضر علماى ارض اقدس از حمله ملا عبدالله شوشترى از جانب شاه عباس بزرگ به خدمت آستانه رضوى برقرار گردید و تا تاریخ فتنه ازبكان و دست یافتن ایشان بر مشهد در آن شهر مقیم بود. سپس از شرایشان به قزوین پناه جست و در آنجابه كار تدریس مشغول شد، شاه عباس او را از قزوین به اصفهان آورد و در سال 1011 هجرى در جنب میدان نقش جهان مدرسه و مسجدى را كه هنوز هم به نام او شهرت دارد براى محل تدریس و اقامت و امامت وى پى نهاد و انجام این كار تا 1028 هجرى طول كشید و در حین اتمام همین ساختمان بود كه شاه عباس در قسمت جنوبى میدان نقش جهان كه اكنون به نام میدان شاه شهره است طرح انشا جامع اعظم پادشاهى یعنى مسجد شاه را ریخت

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره مسجد شیخ لطف اله از لینک زیر استفاده کنید:

.

پاورپوینت درباره منیزیم - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره منیزیم - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره منیزیم - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره منیزیم 

پاورپوینت درباره منیزیم 

پاورپوینت درباره منیزیم 

پاورپوینت درباره منیزیم 

روش های حفاظت منیزیم

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

ادعای بزرگ: حداقل در طول چند صد سال اخیر، عامل اصلی عقب ماندگی ایران چیزی جز مشكلات فرهنگی ما ایرانیان نیست.

 

از ماست که بر ماست

 

دخالت و فعالیت های استعماری تجربه تاریخی اکثر ملت ها (کشورهای منفعت طلب)- تقصیرات ما (اشاره به جنگ های ایران و روسیه)

 

تصمیمات غلط دولت مردان ایران ریشه در باور مرکز ثقل باور عمومی

 

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

 

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

 

پاورپوینت درباره مشكلات فرهنگی ما ایرانیان

 

سیاست گزاری حاکمان            باور مرکز ثقل باور عمومی

 

nمقدمه
تعریف و جایگاه مشکل

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی - 10 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی - 10 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی - 10 اسلاید

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی

پاورپوینت درباره سیره مدیریتی - اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی

§سیره مدیریتی- اصل تفویض اختیار و مسئولیّت خواهی

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان  در مناطق محروم

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان  در مناطق محروم

پاورپوینت درباره دستورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان  در مناطق محروم

شمول دستورالعمل

کلیه پزشکان متخصص، فلوشیپ یا فوق تخصص و پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان ها و اورژانس های پیش بیمارستانی که به صورت تمام وقت جغرافیایی (اعم از تمام وقت هیأت علمی و تمام وقت درمانی) در مناطق کمتر توسعه یافته کشور با هرگونه رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، متعهد خدمت و سایر روابط استخدامی) مشغول به خدمت می باشند مشمول این برنامه قرار می گیرند.

 

تعهدات پزشکان ماندگار

vفعالیت تمام وقت در واحدهای آموزشی درمانی و درمانی تابعه دانشگاه و عدم فعالیت پزشکی در قالب مطب، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستان های خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان) - 85 اسلاید

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان) - 85 اسلاید

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان) - 85 اسلاید

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان)

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان)

پاورپوینت درباره موزه هنری کیمبل (لویی کان)

لويي كان

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت - 68 اسلاید

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت - 68 اسلاید

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت - 68 اسلاید

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت

پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت

شكل گيري دوره هاي آموزشي بلندمدت معادل تحصيلات دانشگاهي و آكادميك نيروي انساني دولت با هدف رفع كمبود نيروي انساني با تحصيلات بالا بعلت خروج نيروي انساني از بدنه دولت در مجموعه دستگاه هاي اجرايي كشور شد.  پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت
بازطراحي نظام آموزش كاركنان دولت براساس سياست ها و استراتژيهاي نوين دولت در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني ( موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 ) پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت
براساس آيين نامه اجرايي ماده 54 قانون برنامه چهارم، دستورالعمل اجرايي آموزش هاي كاركنان و مديران دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طراحي و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد. پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده - 15 اسلاید

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده

بيماريهاي خونريزي دهنده :
ارزيابي بيمار با اختلالات خونريزي دهنده :
1-شرح حال دقيق ( سابقه شخصي وخانوادگي )
2-معاينه فيزيكي
3-تستهاي آزمايشگاهي شامل : پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده
الف – Bleeding time
- بررسي عملكرد پلاكت و واكنش متقابل با ديواره عروقي
- بستن كاف تا 40mm.Hg وايجاد برش بر روي بازو وخشك كردن
آن هر s 30
- مقدار طبيعي 8-4 دقيقه  پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده
- افزايش آن در كاهش پلاكت كمتر از 000/100 يا اختلال عملكرد
ب- PTT ( Activated partial thromboplasmin time )
- بررسي مسير داخلي
- عدم بررسي فاكتور XIII و VII
يك فعال كننده تماس در حضور كلسيم و فسفوليپيد به كار مي رود .

بررسي فاكتور انعقادي پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده
1-مقدار طبيعي بين 150-50
2- 1 %< شديد 5-1% متوسط 5 > خفيف
3-Bethesda : بررسي مهار كننده هاي انعقادي يك واحد آن مي تواند 50% فعاليت فاكتور را مهار كنند.
* بررسي عملكرد پلاكت
1-PLT Aggregation ناميده ميشود
2- پلاسماي غني از PLT در معرض آگوسيت فعال كننده قرار ميگيرد ( ADP- EN- كلاژن – ترومبين و ريستوستين )
Hemostasis In Newborn
- سطوح پايين اكثريت پيش انعقاد و ضد انعقادها در نوزاد و مخصوصاً نوزاد نارس
- سطوح طبيعي در دوران حاملگي و تولد استثنائاً در :
- فيبرينوژن – فاكتور V - فاكتور VIII - VWF - شمارش PLT

كمبود فاكتورIII X( Fibrin stabiliziny factor)
1-خون ريزي تأخيري به علت اختلال در حفظ هموستاز
2-ضربه امروز باعث هماتوم يا كبودي فردا ميشود
3-جدا شدن تأخيري بند ناف پس از 4 هفته- ترميم ضعيف زخم – سقط مكرر خودبخودي در زنان
4- تست: 5 MU ( لخته طبيعي در حضور اوره 5 مولار محلول نيست ) تستهاي ايمونولوژيك دقيق تر است
5- درمان : FFP – كرايوپرسي پيتيت نيمه عمر 7-5 روز . حتي ميتوان با تزريق هر 4-3 هفته يكبار كرايوپرسي پيتت اقدامات پيشگيري
انجام داد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده است

برای دانلود کل پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه - 23 اسلاید

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه

nواكاري يا واكاشت

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری - 30 اسلاید

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری

پاورپوینت درباره شخصیت و یادگیری

شخصیت معادل واژه انگلیسی personality است . ازریشــــه persona  به معنای نقابی که بازیگران بر چهـــره میگــذاشتند گرفته شده است به این موضوع اشـاره می كند که شخصیت هر کس ماسـکی است که او بر چهـــره میزند

 

 

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد - 30 اسلاید

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد - 30 اسلاید

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد - 30 اسلاید

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد

پاورپونت درباره خوشه‌بندي مقيد

چالش‌هاي موجود در خوشه‌بندي مقيد

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث - 84 اسلاید

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث - 84 اسلاید

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث - 84 اسلاید

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث

پاورپوینت درباره مدیریت بر فرایند حوادث

lفهرست مطالب

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها - 20 اسلاید

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت درباره آنتی بیوتیک ها

Øآنتی بیوتیک ها

پاورپوینت درباره منابع انسانی و چالش های اجرای طرح های دورکاری در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت درباره منابع انسانی و چالش های اجرای طرح های دورکاری در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت درباره منابع انسانی و چالش های اجرای طرح های دورکاری در ایران - 18 اسلاید

پاورپوینت درباره  منابع انسانی و چالش های اجرای  طرح های دورکاری در ایران

پاورپوینت درباره  منابع انسانی و چالش های اجرای  طرح های دورکاری در ایران

پاورپوینت درباره  منابع انسانی و چالش های اجرای  طرح های دورکاری در ایران

دورکاری و اهمیت آن

• اصطلاح دورکاری برای اولین بار در دهه ی 1970 میلادی به حوزه ی مفاهیم مدیریت وارد شد.

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2 - 155 اسلاید

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2 - 155 اسلاید

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2 - 155 اسلاید

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2

پاورپوینت درباره معانی و بیان 2

 

•3- تعریف علم بیان

پاورپوینت درباره مسائل روان شناسی عمومی - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مسائل روان شناسی عمومی - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مسائل روان شناسی عمومی - 40 اسلاید

پاورپوینت درباره مسائل  روان شناسی  عمومی

پاورپوینت درباره مسائل  روان شناسی  عمومی

پاورپوینت درباره مسائل  روان شناسی  عمومی

nتقویت دقت و توجه

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

این تحقیق نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است!

 

تحقیق دارای آیتم های زیر است:

جلد و عنوان

مقدمه

بحث نظری

نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید:

 

مقدمه

عقب مانده ذهنی کیست؟

عقب مانده به فردی اطلاق می گرددکه بهره هوشی او از سطح متوسط جامعه پایین تر است و قدرت سازگاری با محیط را ندارد.

 

علل عقب ماندگی چیست؟

عقب ماندگی در شرایط مختلف زیر پدید می آید:

 • قبل از تولد:به علت عفونت مادر، کم کاری تروئید، مصرف دارو بدون تجویز پزشک و ...
 • حین تولد:زایمان سخت، بیهوشی طولانی، کمبود اکسیژن حین زایمان، تولد زودرس و ...
 • بعد از تولد:تب ها و تشنج ها، بیماری های مسری و مسمومیت ها، حوادث و تصادف ها و علل محیطی

 

پیشگیری

 • مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج بویژه در ازدواج های فامیلی
 • رعایت مسائل بهداشتی مادر در دوران بارداری
 • پیشگیری از ابتلای مادر به عفونت های داخلی
 • پرهیز از اشعه ایکس، الکل، دود سیگار
 • پیشگیری از تب ها و تشنج ها
 • پیشگیری از عوامل محیطی مثل تصادفات و سقوط از ارتفاع و صدمات مغزی
 • درمان بموقع بیماری عای عفونی و ویروس های مادر و کودک

 

نیازهای ضروری روزانه

مواد غذایی شامل مرغ و ماهی، گوشت، برنج، حبوبات، پنیر، شکر، چای، آبلیمو، رب گوجه، انواع میوه و آبمیوه و ... نیازهای پوشاکی و بهداشتی (ایزی لایف) ، انواع مواد شوینده و ...

 

درباره موسسه

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک، پزشک عمومی، روانشناس، مدیر فنی، کادر پرستاری، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

 

افتخارات موسسه

 

 

 

 

خدمات موسسه

ارائه خدمات به معلولین ذهنی جهت شناسایی و کمک به رشد توانمندی های آنان

خدمات موسسه شامل موارد زیر است:

 • خدمات توانبخشی:فیزیوتراپی، روان شناسی، کاردرمانی، آب درمانی، گفتار درمانی
 • خدمات روانشناسی:اصلاح رفتار، موسیقی درمانی، تفریح درمانی
 • خدمات آموزشی:شامل کلاس های نقاشی، کار با گچ، مشبک کاری، ویژه مددجویان آموزش پذیر
 • پرورش گل و گیاه

 

دندانپزشکی

توانخواهان براثر مصرف دارو و عدم توانايی مسواك زدن دچار بیماری های دهان و دندان می شوند و از آنجا که در فعاليت های دندان پزشكی با شرايط خاص و بيماريهای مربوط به بيهوشی توانایی همكاری لازم را ندارند، باید در مراكز دندان پزشكی خاص درمان شوند. لذا قسمتی از اين خدمات با امكاناتی كه در خيريه محموديه مستقر شده است انجام مي پذیرد.

 

 

فيزيوتراپی

در این بخش توانخواهان جهت ارتقاء سلامت جسمی و فيزيكی و كاهش اختلال ارتوپدی و اعصاب، تحت درمان های الكتراپی، تمرين درمانی، درمانهای فیزیکی و ...  قرار مي گيرند.

 

آب درمانی

این بخش جهت ايجاد آرامش و تقويت عضلات و ارتقای سيستم اسكلتی، عضلانی توانخواهان داير شده و تکمیل و بهره برداری آن در گرو هزينه های سنگين است که با مساعدت خیرین محترم به تدریج در حال تامین آن هستیم.

 برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

 

این تحقیق نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است!

 

تحقیق دارای آیتم های زیر است:

جلد و عنوان

فهرست مطالب

مقدمه

بحث نظری

نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید:

 

فهرست مطالب

 

مقدمه           ...............................................................................................................................    4

تعریف کودک اوتیسم          ..........................................................................................................   4

ویژگی ها و عوامل کودکان اوتیسم     ...............................................................................................  8

نقایص کودکان اوتیسم       .............................................................................................................  16

نقایص شناختی کودکان اوتیسم           ............................................................................................. 17

ارزیابی و شناسایی اوتیسم     ..........................................................................................................  23

شیوه های تشخیص اوتیسم            ................................................................................................. 31

نقش کودکان در مهارتهای شناختی اوتیسم          .............................................................................. 36

اهمیت آموزش مهارهای شناختی در کودکان اوتیسم          ................................................................ 36

رهنمودها و رویکردهای آموزشی مهارتهای شناختی اوتیسم          ..................................................... 37

انواع مهارتهای شناختی       ............................................................................................................. 40

آموزش مهارتهای شناختی به کودکان اوتیسم   .................................................................................... 41

معرفی برنامه های آموزشی شناختی به کودکان اوتیسم      ................................................................... 44

پیشینه تحقیقات مرتبط با آموزش مهارتهای شناختی در کودکان اوتیسم        ........................................ 46

جمع بندی و نتیجه گیری      ...........................................................................................................  48

منابع       ........................................................................................................................................ 49

 

 


 

 • مقدمه

اختلال وهم گرایی بینایی (ASD) یک اختلال عصبی پیچیده و چندلایه ای است اوتیسم که فرد به فرد علائم و نشانه های متفاوتی دارد. این تفاوت علائم و نشانه ها باعث می شود که تعیین یک روش معین برای آموزش به کودکان مبتلا به اوتیسم به یک چالش بدل شود. اگرچه هر کودک، به روش های آموزش واکنش های متفاوتی نشان می دهد، با این حال چند استراتژی وجود دارد که به طور عمومی به کارگرفته شده که به کودکان مبتلا به اوتیسم برای موفقیت در اهداف آموزش کمک کند. این استراتژی ها با توجه به مشخصه های مبتلایان اوتیسم اعم از تفاوت ها در ارتباطات، مهارت های اجتماعی، رفتار ها و مشکلات مربوط به حواس پنجگانه ساخته شده اند(ولی زاده، 1388، 89).

 

 • تعریف کودک اوتیسم

اوتيسم عبارت است از ناتواني كودك در برقراري ارتباط با مردم يا موقعيتها. كودكان اوتيستيك اغلب به عنوان كودكان آرام اشباه گرفته مي شوند زيرا توقعات زيادي از والدين خود ندارند. بعد از نوزادي[1] هيج وابستگي نسبت به اشخاص نشان نداده، بر عكس به اشيا مكانيكي وابسته مي شوند. اوتيسم به وسيله مجموعه اي از علايم تشخيص داده مي شود نه فقط يك علامت. مشخصه اصلي اوتيسم نقص در واكنشات اجتماعي، ارتباطات، توجه محدود شده و رفتار هاي تكراري است ديگر مشخصات مثل اختلال در خوردن و ... براي تشخيص مهم هستند اما ضروري نيستند(اصلانی، 1395، 89).

اوتيسم به عنوان اختلالي كه اصولا ظهور آن قبل از 30 ماهگي است تعريف شده است. كودكان اونيستيك فاقد نيرو براي ارتباط اند. يعني صحبت كردن را كه يك كودك در مراحل اوليه رشد از طريق ايجاد اصوات شروع مي كند در كودكان اوتيستيك كمتر به چشم مي خورد. در كودكان اوتيستيك مسن تر، لالي عاطفي[2] يعني فقدان كامل تكلم، بسيار عادي است. همچنين تحقيقات نشان داده است كه آنان منفي گرا هستند، زيرا پشت خود را به ديگران مي كنند يا فعالانه در برابر آنان مقاومت مي كنند. آنان روزهاي خود را به نحوي مي گذرانند كه گويي در رويا هستند. آنان ممكن است اشياء مخصوص از قبيل درهاي شيشه را ساعتها بچرخانند يا انگشتان خود را به طور پيوسته در برابر صورتشان حركت دهند(بالتان[3]، 2017، 67).

فهرستهاي تشخيصي اصلي در مورد كودكان اوتيستيك مورد استفاده واقع مي شود، فهرست تشخيصي ديسلند براي كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و سيستم تشخيصي بريتيش و رلينگ[4] است(شجاعی، 1396، 89).

هر چند دامنه نمرات هوشي كودكان اوتيسم از بسيار باهوش  تا به شدت عقب مانده تغيير مي كند، حدود 80 درصد آنها عقب مانده اند. در دوران كودكي حدود دو سوم افراد اوتيسم به شدت ناتوانند و نمي توانند از خودشان مواظبت كنند، اما 5 الي 17 درصد آنها در جامعه روي پاي خود مي ايستند، كار مي كنند و نوعي زندگي اجتماعي دارند. نمرات آزمون هوش كودكان اوتيستيك همانند ساير كودكان، پيشرفت تحصيلي، اشتغالات آينده و وضعيت اجتماعي آنها را پيش بيني مي كند(شجاعی، 1396، 89).

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 1975 از هر 5 هزار نفر، یک نفر به اوتیسم مبتلا بوده اما در سال 2004 این میزان به یک در 166 نفر رسیده و در سال 2014 از هر 42 کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم بوده است.

 امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از علائم را به همراه دارد. آنچه در ادامه می خوانید، حقایقی درباره این بیماری به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است(بالتان[5]، 2016، 45).

اختلال نافذ مربوط به رشد[6]  (P.D.D ) به طور رسمي نخستين بار در سال 1980 به عنوان يك گروه اختلال مشخص روانپزشكي كودكان شناخته شد. قبل از آن بچه هايي با نشانه هاي P.D.D  بررسي مي شدند، به عنوان زير گروهي از اسكيزوفرني كودكان مي دانستند. اختلالات نافذ رشد عبارتي است كه در حال حاضر براي اشاره به اختلالات شديد روانشناختي در دوران كودكي به كار مي رود. اختلالات نافذ رشد، آشفتگي[7] شديد در تحول شناختي، اجتماعي، رفتاري و هيجاني كودك است كه در فرايند رشد، اختلالات فراگيري ايجاد مي كند. از ميان چند اختلال فراگير رشدي كه در DSM-IV به آنها اشاره شده، اوتيسم هم در حيطه پژوهشي و هم در حيطه باليني كاملا چشمگير و برجسته است. درخودماندگي (اوتيسم) بر خصوصيات اصلي انسان اثر مي گذارد: اجتماعي شدن[8] بين فردي و بر ارتباط هاي پيچيده. كودكان در خود مانده اختلالات شديدي در تعامل و ارتباط اجتماعي، بازي بين فردي[9] و ارتباطات دارند(آگوست[10]، 2016، 78).

دو اختلال عمده كه به عنوان اختلال هاي نفوذ كننده رشد تعريف گرديده است عبارت است از اوتيسم خردسالي و  اسكيزوفرني. به نظر مي رسد كه اختلال هاي شديد كودكي اكثرا در دوره سني قبل از 5/2 يا 3 سالگي و اوايل نوجواني و يا درست قبل از آن ظاهر مي شوند. مطالعات انجام شده اين دوره حساس را تاييد نموده است. كودكاني كه قبل از سن 5/2 تا 3 سالگي پسيكوتيك مي شوند غالبا خصوصيات اوتيسم خردسالي را دارند، در حاليكه تصوير باليني كساني كه در نوجواني به پسيكوز مبتلا مي شوند شبيه خصوصياتي است كه در اسكيزوفرني بزرگسالي ديده مي شود.

چندين اختلال نافذ رشد ديگر وجود دارد، اما كمتر از اوتيسم رايج هستند. اختلال رت[11] ، آسپرگر[12]  و اختلال فرو پاشنده كودكي[13]، در زمره اين دسته از اختلالات گنجانده مي شوند.

اوتسيم يك اختلال رشد مغز است كه به وسيله نقص در واكنشات اجتماعي و ارتباطات ،رفتارهاي تكراري و محدود، مشخص مي شود كه قبل از 3 سالگي شروع مي شوند. اين مجموعه نشانه ها از نوع خفيف اوتيسم به نام اختلال طيف اوتيسم فرق دارند (انجمن روانپزشكي آمريكا ، 2000 ). اوتيسم روي بسياري از قسمت هاي مغز اثر مي گذارد كه اين اتفاقات هنوز درك نشده است. اوتيسم نسبتا نادر است، اما در سراسر جهان روي مي دهد و فاقد الگوي مرتبط با طبقه اجتماعي يا پيشينه تحصيلي است. گمان نمي رود كه اين اختلال به خاطر رفتار هاي سرپرست كودك ايجاد گردد و همچنين با اصول يادگيري رفتار نيز تبين نمي شود. داده ها يك مولفه زيست شناختي و عامل ژنتيكي را مطرح ساخته اند(گنجی، 1388، 67).

انتظار نمي رود كه برنامه هاي درماني براي اشخاص درخودمانده اين اختلال را مداوا كند، در واقع درمان مشخص شده اي وجو ندارد.اما اقداماتي با هدف به حداكثر رساندن سازگاري شخصي طراحي و تدوين مي شوند. در اين رابطه برنامه هاي روان پويشي و دارو درماني چندان موثر نبوده اند. اما اقدامات فشرده اصلاح رفتار نتايج دلگرم كننده اي به دست داده است. اقدامات درماني به طور فزاينده اي بر محور خانواده، تدوين برنامه هاي آموزش والدين براي توجيه و پرداختن به اختلالات كودك و مشاوره با والدين براي توجه به مشكلات مرتبط با بزرگ كردن كودك درخودمانده استوار شده است(شجاعی، 1396، 89).

 

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده با موضوع موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان - 30 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

این تحقیق نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است!

 

تحقیق دارای آیتم های زیر است:

جلد و عنوان

مقدمه

بحث نظری

نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید:

 

مقدمه

عقب مانده ذهنی کیست؟

عقب مانده به فردی اطلاق می گرددکه بهره هوشی او از سطح متوسط جامعه پایین تر است و قدرت سازگاری با محیط را ندارد.

 

علل عقب ماندگی چیست؟

عقب ماندگی در شرایط مختلف زیر پدید می آید:

 • قبل از تولد:به علت عفونت مادر، کم کاری تروئید، مصرف دارو بدون تجویز پزشک و ...
 • حین تولد:زایمان سخت، بیهوشی طولانی، کمبود اکسیژن حین زایمان، تولد زودرس و ...
 • بعد از تولد:تب ها و تشنج ها، بیماری های مسری و مسمومیت ها، حوادث و تصادف ها و علل محیطی

 

پیشگیری

 • مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج بویژه در ازدواج های فامیلی
 • رعایت مسائل بهداشتی مادر در دوران بارداری
 • پیشگیری از ابتلای مادر به عفونت های داخلی
 • پرهیز از اشعه ایکس، الکل، دود سیگار
 • پیشگیری از تب ها و تشنج ها
 • پیشگیری از عوامل محیطی مثل تصادفات و سقوط از ارتفاع و صدمات مغزی
 • درمان بموقع بیماری عای عفونی و ویروس های مادر و کودک

 

نیازهای ضروری روزانه

مواد غذایی شامل مرغ و ماهی، گوشت، برنج، حبوبات، پنیر، شکر، چای، آبلیمو، رب گوجه، انواع میوه و آبمیوه و ... نیازهای پوشاکی و بهداشتی (ایزی لایف) ، انواع مواد شوینده و ...

 

درباره موسسه

موسسه خیریه توانبخشی معلولین ذهنی محمودیه استان اصفهان با هدف حمایت از معلولین ذهنی و ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و جامعه و کاستن از مشکلات رفتاری معلولین ذهنی در سال 1382 تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان شروع به کار نمود. این خیریه در حال حاضر پذیرای دویست (200) نفر از معلولین ذهنی دختر و پسر بالای 14 سال می باشد که به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و توسط 65 نفر کادر مجرب اعم از روانپزشک، پزشک عمومی، روانشناس، مدیر فنی، کادر پرستاری، بهیار، مددیار و ... ارائه خدمات می نمایند که هزینه های جاری آن ماهیانه بالغ بر 220 (دویست و بیست) میلیون تومان می باشد.

 

افتخارات موسسه

 

 

 

 

خدمات موسسه

ارائه خدمات به معلولین ذهنی جهت شناسایی و کمک به رشد توانمندی های آنان

خدمات موسسه شامل موارد زیر است:

 • خدمات توانبخشی:فیزیوتراپی، روان شناسی، کاردرمانی، آب درمانی، گفتار درمانی
 • خدمات روانشناسی:اصلاح رفتار، موسیقی درمانی، تفریح درمانی
 • خدمات آموزشی:شامل کلاس های نقاشی، کار با گچ، مشبک کاری، ویژه مددجویان آموزش پذیر
 • پرورش گل و گیاه

 

دندانپزشکی

توانخواهان براثر مصرف دارو و عدم توانايی مسواك زدن دچار بیماری های دهان و دندان می شوند و از آنجا که در فعاليت های دندان پزشكی با شرايط خاص و بيماريهای مربوط به بيهوشی توانایی همكاری لازم را ندارند، باید در مراكز دندان پزشكی خاص درمان شوند. لذا قسمتی از اين خدمات با امكاناتی كه در خيريه محموديه مستقر شده است انجام مي پذیرد.

 

 

فيزيوتراپی

در این بخش توانخواهان جهت ارتقاء سلامت جسمی و فيزيكی و كاهش اختلال ارتوپدی و اعصاب، تحت درمان های الكتراپی، تمرين درمانی، درمانهای فیزیکی و ...  قرار مي گيرند.

 

آب درمانی

این بخش جهت ايجاد آرامش و تقويت عضلات و ارتقای سيستم اسكلتی، عضلانی توانخواهان داير شده و تکمیل و بهره برداری آن در گرو هزينه های سنگين است که با مساعدت خیرین محترم به تدریج در حال تامین آن هستیم.

 برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

دانلود تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

 

این تحقیق نوشته خودم و بدون کپی برداری و مخصوص این فروشگاه است!

 

تحقیق دارای آیتم های زیر است:

جلد و عنوان

فهرست مطالب

مقدمه

بحث نظری

نتیجه گیری

منابع

 

قسمتی از تحقیق را در ذیل میبینید:

 

فهرست مطالب

 

مقدمه           ...............................................................................................................................    4

تعریف کودک اوتیسم          ..........................................................................................................   4

ویژگی ها و عوامل کودکان اوتیسم     ...............................................................................................  8

نقایص کودکان اوتیسم       .............................................................................................................  16

نقایص شناختی کودکان اوتیسم           ............................................................................................. 17

ارزیابی و شناسایی اوتیسم     ..........................................................................................................  23

شیوه های تشخیص اوتیسم            ................................................................................................. 31

نقش کودکان در مهارتهای شناختی اوتیسم          .............................................................................. 36

اهمیت آموزش مهارهای شناختی در کودکان اوتیسم          ................................................................ 36

رهنمودها و رویکردهای آموزشی مهارتهای شناختی اوتیسم          ..................................................... 37

انواع مهارتهای شناختی       ............................................................................................................. 40

آموزش مهارتهای شناختی به کودکان اوتیسم   .................................................................................... 41

معرفی برنامه های آموزشی شناختی به کودکان اوتیسم      ................................................................... 44

پیشینه تحقیقات مرتبط با آموزش مهارتهای شناختی در کودکان اوتیسم        ........................................ 46

جمع بندی و نتیجه گیری      ...........................................................................................................  48

منابع       ........................................................................................................................................ 49

 

 


 

 • مقدمه

اختلال وهم گرایی بینایی (ASD) یک اختلال عصبی پیچیده و چندلایه ای است اوتیسم که فرد به فرد علائم و نشانه های متفاوتی دارد. این تفاوت علائم و نشانه ها باعث می شود که تعیین یک روش معین برای آموزش به کودکان مبتلا به اوتیسم به یک چالش بدل شود. اگرچه هر کودک، به روش های آموزش واکنش های متفاوتی نشان می دهد، با این حال چند استراتژی وجود دارد که به طور عمومی به کارگرفته شده که به کودکان مبتلا به اوتیسم برای موفقیت در اهداف آموزش کمک کند. این استراتژی ها با توجه به مشخصه های مبتلایان اوتیسم اعم از تفاوت ها در ارتباطات، مهارت های اجتماعی، رفتار ها و مشکلات مربوط به حواس پنجگانه ساخته شده اند(ولی زاده، 1388، 89).

 

 • تعریف کودک اوتیسم

اوتيسم عبارت است از ناتواني كودك در برقراري ارتباط با مردم يا موقعيتها. كودكان اوتيستيك اغلب به عنوان كودكان آرام اشباه گرفته مي شوند زيرا توقعات زيادي از والدين خود ندارند. بعد از نوزادي[1] هيج وابستگي نسبت به اشخاص نشان نداده، بر عكس به اشيا مكانيكي وابسته مي شوند. اوتيسم به وسيله مجموعه اي از علايم تشخيص داده مي شود نه فقط يك علامت. مشخصه اصلي اوتيسم نقص در واكنشات اجتماعي، ارتباطات، توجه محدود شده و رفتار هاي تكراري است ديگر مشخصات مثل اختلال در خوردن و ... براي تشخيص مهم هستند اما ضروري نيستند(اصلانی، 1395، 89).

اوتيسم به عنوان اختلالي كه اصولا ظهور آن قبل از 30 ماهگي است تعريف شده است. كودكان اونيستيك فاقد نيرو براي ارتباط اند. يعني صحبت كردن را كه يك كودك در مراحل اوليه رشد از طريق ايجاد اصوات شروع مي كند در كودكان اوتيستيك كمتر به چشم مي خورد. در كودكان اوتيستيك مسن تر، لالي عاطفي[2] يعني فقدان كامل تكلم، بسيار عادي است. همچنين تحقيقات نشان داده است كه آنان منفي گرا هستند، زيرا پشت خود را به ديگران مي كنند يا فعالانه در برابر آنان مقاومت مي كنند. آنان روزهاي خود را به نحوي مي گذرانند كه گويي در رويا هستند. آنان ممكن است اشياء مخصوص از قبيل درهاي شيشه را ساعتها بچرخانند يا انگشتان خود را به طور پيوسته در برابر صورتشان حركت دهند(بالتان[3]، 2017، 67).

فهرستهاي تشخيصي اصلي در مورد كودكان اوتيستيك مورد استفاده واقع مي شود، فهرست تشخيصي ديسلند براي كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و سيستم تشخيصي بريتيش و رلينگ[4] است(شجاعی، 1396، 89).

هر چند دامنه نمرات هوشي كودكان اوتيسم از بسيار باهوش  تا به شدت عقب مانده تغيير مي كند، حدود 80 درصد آنها عقب مانده اند. در دوران كودكي حدود دو سوم افراد اوتيسم به شدت ناتوانند و نمي توانند از خودشان مواظبت كنند، اما 5 الي 17 درصد آنها در جامعه روي پاي خود مي ايستند، كار مي كنند و نوعي زندگي اجتماعي دارند. نمرات آزمون هوش كودكان اوتيستيك همانند ساير كودكان، پيشرفت تحصيلي، اشتغالات آينده و وضعيت اجتماعي آنها را پيش بيني مي كند(شجاعی، 1396، 89).

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 1975 از هر 5 هزار نفر، یک نفر به اوتیسم مبتلا بوده اما در سال 2004 این میزان به یک در 166 نفر رسیده و در سال 2014 از هر 42 کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم بوده است.

 امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از علائم را به همراه دارد. آنچه در ادامه می خوانید، حقایقی درباره این بیماری به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است(بالتان[5]، 2016، 45).

اختلال نافذ مربوط به رشد[6]  (P.D.D ) به طور رسمي نخستين بار در سال 1980 به عنوان يك گروه اختلال مشخص روانپزشكي كودكان شناخته شد. قبل از آن بچه هايي با نشانه هاي P.D.D  بررسي مي شدند، به عنوان زير گروهي از اسكيزوفرني كودكان مي دانستند. اختلالات نافذ رشد عبارتي است كه در حال حاضر براي اشاره به اختلالات شديد روانشناختي در دوران كودكي به كار مي رود. اختلالات نافذ رشد، آشفتگي[7] شديد در تحول شناختي، اجتماعي، رفتاري و هيجاني كودك است كه در فرايند رشد، اختلالات فراگيري ايجاد مي كند. از ميان چند اختلال فراگير رشدي كه در DSM-IV به آنها اشاره شده، اوتيسم هم در حيطه پژوهشي و هم در حيطه باليني كاملا چشمگير و برجسته است. درخودماندگي (اوتيسم) بر خصوصيات اصلي انسان اثر مي گذارد: اجتماعي شدن[8] بين فردي و بر ارتباط هاي پيچيده. كودكان در خود مانده اختلالات شديدي در تعامل و ارتباط اجتماعي، بازي بين فردي[9] و ارتباطات دارند(آگوست[10]، 2016، 78).

دو اختلال عمده كه به عنوان اختلال هاي نفوذ كننده رشد تعريف گرديده است عبارت است از اوتيسم خردسالي و  اسكيزوفرني. به نظر مي رسد كه اختلال هاي شديد كودكي اكثرا در دوره سني قبل از 5/2 يا 3 سالگي و اوايل نوجواني و يا درست قبل از آن ظاهر مي شوند. مطالعات انجام شده اين دوره حساس را تاييد نموده است. كودكاني كه قبل از سن 5/2 تا 3 سالگي پسيكوتيك مي شوند غالبا خصوصيات اوتيسم خردسالي را دارند، در حاليكه تصوير باليني كساني كه در نوجواني به پسيكوز مبتلا مي شوند شبيه خصوصياتي است كه در اسكيزوفرني بزرگسالي ديده مي شود.

چندين اختلال نافذ رشد ديگر وجود دارد، اما كمتر از اوتيسم رايج هستند. اختلال رت[11] ، آسپرگر[12]  و اختلال فرو پاشنده كودكي[13]، در زمره اين دسته از اختلالات گنجانده مي شوند.

اوتسيم يك اختلال رشد مغز است كه به وسيله نقص در واكنشات اجتماعي و ارتباطات ،رفتارهاي تكراري و محدود، مشخص مي شود كه قبل از 3 سالگي شروع مي شوند. اين مجموعه نشانه ها از نوع خفيف اوتيسم به نام اختلال طيف اوتيسم فرق دارند (انجمن روانپزشكي آمريكا ، 2000 ). اوتيسم روي بسياري از قسمت هاي مغز اثر مي گذارد كه اين اتفاقات هنوز درك نشده است. اوتيسم نسبتا نادر است، اما در سراسر جهان روي مي دهد و فاقد الگوي مرتبط با طبقه اجتماعي يا پيشينه تحصيلي است. گمان نمي رود كه اين اختلال به خاطر رفتار هاي سرپرست كودك ايجاد گردد و همچنين با اصول يادگيري رفتار نيز تبين نمي شود. داده ها يك مولفه زيست شناختي و عامل ژنتيكي را مطرح ساخته اند(گنجی، 1388، 67).

انتظار نمي رود كه برنامه هاي درماني براي اشخاص درخودمانده اين اختلال را مداوا كند، در واقع درمان مشخص شده اي وجو ندارد.اما اقداماتي با هدف به حداكثر رساندن سازگاري شخصي طراحي و تدوين مي شوند. در اين رابطه برنامه هاي روان پويشي و دارو درماني چندان موثر نبوده اند. اما اقدامات فشرده اصلاح رفتار نتايج دلگرم كننده اي به دست داده است. اقدامات درماني به طور فزاينده اي بر محور خانواده، تدوين برنامه هاي آموزش والدين براي توجيه و پرداختن به اختلالات كودك و مشاوره با والدين براي توجه به مشكلات مرتبط با بزرگ كردن كودك درخودمانده استوار شده است(شجاعی، 1396، 89).

 

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

 

 

 

 

—40%  مصرف انرژی را مصارف خانگی و تجاری تشکیل میدهند. (رتبه اول)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

 

 

 

 

محل تلاقی سه قاره (آسیا، آفریقا واروپا)

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

 

 

 

 

روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.

منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. این منطق که به خرد و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل - 208 اسلاید

 

 

 

 

—40%  مصرف انرژی را مصارف خانگی و تجاری تشکیل میدهند. (رتبه اول)

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فلسطین - 66 اسلاید

 

 

 

 

محل تلاقی سه قاره (آسیا، آفریقا واروپا)

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت پژوهش - 31 اسلاید

 

 

 

 

روش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی، در سال های اخیر، مورد توجه بسیاری از متفکران و متخصصان دست اندرکار پژوهش قرار گرفته است و درباره ی آن نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته و نیز کتاب های فراوانی نگاشته شده است.

منطق روش پژوهش در عمل، همان منطق چگونگی انجام دادن پژوهش در عمل و اجرا است. این منطق که به خرد و دانش غیر رسمی عامه ی مردم بستگی دارد، میان پژوهشگران نیز شناخته شده است.

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

 

 

 

 

شما هم حتما مانند همه پدر و مادرها دوست دارید فرزندتان خوب درس بخواند، تکالیفش را تمام و کمال انجام بدهد و در مدرسه نمرات خوبی بگیرد تا بتواند وارد دانشگاه شود. شاید هم دلتان می‌خواهد فرزندتان خوب موسیقی تمرین کند یا نقاشیهای زیبایی بکشد تا بتواند در این رشته هنری به کمال برسد. اما چه باید کرد تا کودک برای رسیدن به اهداف بزرگ خود تلاش کند؟ در این باره بخوانید:
همه والدین دوست دارند فرزندشان بدرخشد و به موفقیت برسد. کدام یک از شما آرزو ندارد کودک خودرا از رسیدن به موفقیت شاد ببیند و با غرور به او افتخار کند. همه ما آرزو داریم در مسابقات علمی فرزندمان رتبه اول را کسب کند.

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایجاد انگیزه درس خواندن در فرزندان - 63 اسلاید

 

 

 

 

شما هم حتما مانند همه پدر و مادرها دوست دارید فرزندتان خوب درس بخواند، تکالیفش را تمام و کمال انجام بدهد و در مدرسه نمرات خوبی بگیرد تا بتواند وارد دانشگاه شود. شاید هم دلتان می‌خواهد فرزندتان خوب موسیقی تمرین کند یا نقاشیهای زیبایی بکشد تا بتواند در این رشته هنری به کمال برسد. اما چه باید کرد تا کودک برای رسیدن به اهداف بزرگ خود تلاش کند؟ در این باره بخوانید:
همه والدین دوست دارند فرزندشان بدرخشد و به موفقیت برسد. کدام یک از شما آرزو ندارد کودک خودرا از رسیدن به موفقیت شاد ببیند و با غرور به او افتخار کند. همه ما آرزو داریم در مسابقات علمی فرزندمان رتبه اول را کسب کند.

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسي مرفولوژي و ريخت شناسي ذرت - 57 اسلاید

 

 

 

 

Øذرت((corn با نام علمی Zea mays یکی از غلات گرمسیری و از خانواده گندمیان (گرامینه) متعلق به گیاهان تک لپه می‌باشد. گیاه ذرت ، تنها غله‌ای است که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل یافته است. ذرت پرمحصول‌ترین غله دنیا به حساب می‌آید و از لحاظ مقدار تولید ، پس از گندم و برنج قرار می‌گیرد. امروزه ذرت در تغذیه بسیاری از مردمان دنیا نقش اساسی دارد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق است؛

برای دانلود کل پاورپونیت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 55 اسلاید

 

 

 

 

هدف از مطالعات

 

مهمترین اهداف انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده غار زرین‌آباد را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:

بررسی میزان، چگونگی، ژرفا و ابعاد گسترش غار

دانلود پاورپوینت امنیت گوشی - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت امنیت گوشی - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت امنیت گوشی - 37 اسلاید

 

 

 

 

•و همین امنیت باعث شده است كه پروسه هایی همانند آنلاك ، تغییر سریال و ... همیشه ( بخصوص برای سری BB5 ) برای طرف دوم همراه با مشكلات زیاد و گاها" دور از دسترس باشد.

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل - 30 اسلاید

 

 

 

 

üمقدمه ای بر ایجاد سیستم عامل ها

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Crystal Reports - چهل اسلاید

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Crystal Reports - چهل اسلاید

دانلود پاورپوینت دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزار Crystal Reports - چهل اسلاید

 

 

 

 

 

 

مقدمه : (چرا باید از این نرم افزار استفاده کنیم.)

ü این نرم افزار یکی از قویترین نرم افزارهای موجود در بازار نرم افزار برای طراحی گزارش می باشد.

دانلود پاورپوینت علوم هفتم مبحث سفره آب روی زمین - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم هفتم مبحث سفره آب روی زمین - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم هفتم مبحث سفره آب روی زمین - 55 اسلاید

 

 

 

 

vﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟

دانلود پاورپوینت سقف کرومیت - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت سقف کرومیت - 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت سقف کرومیت - 48 اسلاید

 

 

 

 

•اولین خصوصیتی از که یک سقف انتظار داریم، مقاومت و پایداری آن در برابر نیروی وزن خود و وزن بارهایی است که باید تحمل کند بار برف از عمده نیروهایی است که سقف باید در برابر آن مقاومت کند.

دانلود ورپوینت اندازه گیری ارتعاش - 44 اسلاید

دانلود ورپوینت اندازه گیری ارتعاش - 44 اسلاید

دانلود ورپوینت اندازه گیری ارتعاش - 44 اسلاید

 

 

 

 

کمیات اندازه گیری ارتعاش

Ø1- کمیات فیزیکی

دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت اندیکاسیون های نیاز به حمایت تنفسی - 34 اسلاید

 

 

 

 

الف) اختلال در Gas-exchange: تشخیص با ABG یا پالس اکسی متری

ب) خستگی تنفسی: معادل ABG می باشد ولی شناخت کلینیکی آن مهم است .

A- هوشیاری بیمار و قدرت پاسخگویی به درد

B- Respiratory muscle paradox

ج) عدم توانایی در محافظت از راه هوایی: اختلال هوشیاری و Coma

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

 

 

 

 

طرح نوآورانه مسأله ولایت فقیه از ابتکارات ارزشمند امام خمینی(ره) بود ایشان اولین فقیهی است که علاوه بر طرح و بررسی مسأله ولایت فقیه در مرحله تئوری، موفق به عینیّت بخشیدن آن در جامعه شد. و در هر دو مرحله ابتکارات فراوانی در این مسأله از خود نشان داد .امام خمینی(قدس سره) در اصل طرح مسأله، شیوه استدلال شرح احادیث مربوط به ولایت فقیه، اختیارات ولی فقیه، حل مشکل تزاحم ولایت دو فقیه، سازگاری ولایت فقیه یا جمهوریت و آزادی های فردی و اجتماعی، کارآیی ولایت فقیه در جهان معاصر و... ابتکارات ارزشمندی دارد.

دانلود پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت - 35 اسلاید

 

 

 

 

qبه دليل اهميّت فراوان مديريت درزندگي امروز،لازم است نظريه هاي مربوط به مديريت را مطالعه كنيم و از بين آنها كاراترين و مؤثرترين راانتخاب كرده و براي رسيدن به موفقيّت از آن بهره بگيريم.

دانلود پاورپوینت آشنایی با فارکس - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فارکس - 63 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با فارکس - 63 اسلاید

 

 

 

 


1-1 ) فارکس ( FOREX) چیست ؟

در گذشته ای نه چندان دور اساس مبادلات ارزی در دنیا برای تمامی ارزها بر پایه نرخ های ثابت ( Fixed Exchange Rate ) بود؛ بدین معنی که هر ارز تنها یک نرخ ثابت در مواجه با ارزهای دیگر داشت.

 پس از خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم، عده ای به فکر ایجاد نظام جدیدی در قیمت گذاری نرخ ارزها افتادند که حاصل آن تولد قانون مشهور برتون وودز (Bretton Woods) بود که بر اساس آن ارزش هر ارز در مقابل دیگری در مقایسه با ارزش یک دلار امریکا یا مقدار یک اونس طلا که مقداری ثابت و توافق شده بود، بدست می آمد.
قانون برتون وودز تا زمانی ادامه داشت که همگی از میزان ارزش ثابت دلار امریکا رضایت داشتند. ولی این رضایت در سال 1971 به پایان رسید و باعث لغو خودبخود این قانون شد. قانون فعلی (یا نظام تعیین ارزش هر ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای همان ارز درلحظه) جایگزین آن شد که هم اکنون از این نظام در بازار فارکس برای تعیین ارزش هر ارز در مقابل ارز مشخص دیگر استفاده می گردد.

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت وضعيت صحيح خوابيدن - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت وضعيت صحيح خوابيدن - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت وضعيت صحيح خوابيدن - 36 اسلاید

 

 

 

 

* ناحيه كمري كه شامل 5 مهره است

    و علامت اختصاري آن L ميباشد.

 

* ناحيه خاجي كه شامل 5 مهره كه

 در زمان بلوغ بهم جوش خورده  كه

ساكروم را ميسازدو علامت اختصاري

 آن S ميباشد.

 

* ناحيه دنبالچه كه در زمان جنين

 شامل 4 مهره بوده است علامت

آن Sشكل است .

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانادا - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانادا - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کانادا - 40 اسلاید

 

 

 

 

وضعیت شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات

 

بر طبق آمار منتشر شده از سویDeloitte Technology Fast 500 در سال 2006 ، نیمی از 10 شرکت اول فناوری اطلاعاتِ آمریکای شمالی که دارای رشد سود سهام بالاتری هستند ، در کانادا قرار دارند . همچنین از 500 شرکت اول این رده بندی 56 عدد از کانادا هستند که در مقایسه با سال قبل از آن که 53 عدد بوده رشد خوبی داشته است .

 در زیر پراکندگی این شرکت ها در نواحی مختلف کانادا را می بینید :

 

اونتاریو     : 21       کوبک  :13  تورنتو   : 13  

بریتیش کلمبیا:12     آلبرتا    :6  اوتاوا    : 5

ساوت وسترن اونتاریا : 3      مانیتوبا  :2   لابرادور :1

نیوفاوندلند: 1     جزیره پرنس ادوارد:1

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت وضعیت قرارگیری بیمار حین بیهوشی و خطرات همراه - 32 اسلاید

 

 

 

 

§تعدیل پاسخ های قلبی عروقی جبرانی سمپاتیک به تغییرات وضعیتی توسط بیهوشی عمومی

دانلود پاورپوینت وظايف و چگونگي ارايه خدمات در آستان قدس رضوي براساس چشم انداز بيست ساله - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت وظايف و چگونگي ارايه خدمات در آستان قدس رضوي براساس چشم انداز بيست ساله - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت وظايف و چگونگي ارايه خدمات در آستان قدس رضوي براساس چشم انداز بيست ساله - 43 اسلاید

 

 

 

 

  رسالت آستان قدس رضوي  درامور اماكن متبركه وخدمات زائران:

دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنایی با وسایل آزمایشگاه - 36 اسلاید

 

 

 

 

›لوله آزمایش شاید پرکاربردترین وسیله آزمایشگاه شیمی باشد و برای مخلوط کردن، مشاهده، گرم و سرد کردن مواد و مقاصد بسیار دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دانلود پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات - 67 اسلاید

 

 

 

 

مقدمه

بدون تردید بسته بندی فلزی بیشترین طرفداران را در بین دیگر موارد بسته  بندی به خود اختصاص داده است وبه طور طبیعی ورق فلزی هم به عنوان ماده اولیه ساخت قوطی های فلزی در این بین نقش تعیین کننده دارد.در این مقاله سعی میشود با معرفی کافی از ورق قلع اندود و فرایند تولید آن و انواع ورق وکاربردهای آن ،علاقه مندان این صنعت را تااندازه ای در انتخاب مناسب ورق وقوطی یاری دهند.تولید ورق  قلع اندود به 1375میلادی در آلمان برمیگردد.در1665 میلادی آهن سفید در انگلستان تولید شد.در1408 نیکولاس اولین کنسرواسیون را در فرانسه انجام داد. مدتی بعد در انگلستان پیتر دورانت باساخت قوطی های فلزی غیر قابل نفوذ با استفاده از ورق قلع اندود به این روند ،تکامل بخشید .طرح تولید قوطی توسط استیونسن در1874 ارایه شد.در1850 قوطی آلومینیومی تولید شد.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود پاورپوینت والدین در اسلام - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت والدین در اسلام - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت والدین در اسلام - 34 اسلاید

 

 

 

 

اهمیت والدین در قرآن

اهمیت والدین در روایات

وظایف فرزندان

حق مادر بیش از حق پدر

مرز تبعیت از والدین

برخورد با پدر و مادر ناصالح

آثار نیکی به پدر و مادر

عقوق والدین

علت مخالفت فرزندان با پدر و مادر

کسانی که در حکم مادر هستند

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 


دانلود پاورپوینت کارگاه ایمن سازی - 120 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارگاه ایمن سازی - 120 اسلاید

دانلود پاورپوینت کارگاه ایمن سازی - 120 اسلاید

 

 

 

 

 

 

پيشينه ايمن شناسي و پايه علمي آن به هزاره قبل از ميلاد مسيح (ع) مي رسد. مهرداد ششم (121 ق م) چون نسبت به اطرافيان خود، حتي مادرش مشکوک بود، روزانه و بمقدار بسيار اندک از سم ارسنيک استفاده مي نمود و در طي زمان اين مقادير نيز افزايش يافت تا هنگاميکه توانست نسبت به مقادير کشنده اين سم مقاومت نمايد.

دانلود پاورپوینت واکسیناسیون - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت واکسیناسیون - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت واکسیناسیون - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

 

•مهمترین نقش واکسن ب ث ژ پیشگیری از مننژیت سلی و سل ارزنی است  ( به میزان 86-75%).

دانلود پاورپوینت وباي التور - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت وباي التور - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت وباي التور - 39 اسلاید

 

 

 

 

 

اين ميكروب در آب های تمیز حدود یک هفته، در آب‌های حاوی مواد آلی یا آلوده حدود یک ماه و در آب‌های شور دریاها تا چند سال زنده می‌ماند. زمانی که حرارت محیط، میزان شوری آب و مواد غذایی لازم برای رشد میکروب مناسب باشند، ویبریو کلرا سریع رشد و تکثیر پیدا کرده و به حد بیماری‌زایی می رسد. همین امر توجیه کننده حفظ چرخش بیماری در طی فصل سرما و بروز مجدد آن در فصل گرماست. برخی افراد که میکروب وبا وارد بدنشان شده است، ممکن است تا چندین ماه میکروب را همراه با مدفوع خود دفع کنند، از این رو در صورت آلوده شدن منابع آب آشامیدنی و عدم کلرزنی مناسب، زمینه مبتلا شدن سایر مردم فراهم می‌شود.

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت در وادی امن - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت در وادی امن - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت در وادی امن - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

 

  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ‌ 

  قطعاً ، مؤمنان كسانى‏اند كه به خدا و رسولش ایمان آوردند سپس شک نکردند و با اموال و جانشان جهاد كرده‏اند در راه خدا آنان همان راستگویانند.

نکات متن:     

 1. قلب پاک نوجوان و جوان دریچه ای گشوده به آسمان است .
 2. پاکی دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن به ایمان است .
 3. انسان با قلبی پاک از مادر متولد می شود و این پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .
 4. نوجوانی و جوانی خوشبخت است که پاکی اغلب تا جوانی باقی می ماند .
 5. هر اندازه که پاکی بیشتر باشد درهای لطف و رحمت خداوند به روی انسان بازتر است .
 6. انسان تا قوای جوانیش هست تا روح لطیف جوانی هست تاریشه های فساد در او کم است می تواند خودش را اصلاح کند .
 7. تفکر پیرامون آیات خدا و توجه دائم به خدا و نعمت های او و انس با عوامل تقویت کننده یاد خدا و دوری از موانع یاد خدا و انجام نیکی و دوری از بدی و رعایت واجبات و محرمات از عوامل رسیدن به ایمان و حفظ آن است .

دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV) - شصت اسلاید

دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV) - شصت اسلاید

دانلود پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV) - شصت اسلاید

 

 

 

 

 

 

‏انواع پرتو و اثر آن در گندزدایی

‏یکیی از عوامل فیزیکی شناخته شده که بر میکروب ها اثر زیان آور دارد انرژی تابشی می باشد. انوتع اشعه را به سه گروه اصلی می‌توان تقسیم نمود: ذره ای - الکترومغناطیسی و اکوستیک. جریان اتم‌ها، الکترون ها و پروتون‌ها مثال‌هایی از اشعه ذره ای هستند. اشعه الکترومغناطیسی مشتمل بر طیف وسیعی از تابش‌ها می باشدکه از امواج وادیویی با طول موج بلند و فاقد اثر بیولوژیکی تا امواج میکروویو و مادون قرمز با اثرات گرمایی، نور مرئی و پرتو فرابنفش، اشعه ایکس، گاما و امواج کیهانی را در برمی‌گیرد . در شکل 7-1‏طیف الکترومغناطیسی با بزرگنمایی موقعیت انواع پرتو فرابنفش قابل ملاحظه است. تفاوت اثر این امواج بر حیات میکرو‏ب‌ها بستگی به طول موج و مقدار انرژی اشعه دارد. سرعت انواع اشعة  الکترومغناطیس بر خلاف اشعه ذره‌‌ای ثابت بوده و حدود 300000 ‏کیلومتر در ثانیه است و گرچه بصورت موج حرکت می کند اما مانند این است که بصورت مقادیر مشخص از انرژی ‌موسوم به کوانتا(Quanta) یا فوتون‌ها از منابع تابش تولید شده وطی طریق می نمایند. انرژی این فوتون‌ها بستگی به فرکانس تابش دارد و با رابطه زیر نشان داده می شود:

E= hf

E = انرژی یک کوانتوم

f = فرکانس یا تعداد نوسان در ثانیه

h = ثابت پلانک (‌27-10× 6/62 ارگ - ثانیه )

‏به این ترتیب انرژی یک فوتون باکاهش طول موج نور افزایش می یابد. یک انشتین باکتری کشی در طول موج 254 ‏نانومتر معادل 130/9‏وات ساعت انرژی است و می توان نوشت:

 7/6389  میلی فوتون یا3-10×7/6389 انشتین = یک وا‏ت ساعت

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی هپاتیت ها - 106 اسلاید

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی هپاتیت ها - 106 اسلاید

دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی بالینی هپاتیت ها - 106 اسلاید

 

 

 

معتادان تزریقی – شرکای جنسی متعدد – مبتلایان به ایدز – دیالیـــــزی ها – کسانی که قبل از سال 1376 خون دریافــت کرده اند یا پیـــــــوند شده اند – ابتلا از طریق تماسهای خانوادگی کمتـــراز هپاتیت”ب“ است

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت منحنی های بقای سلول - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت منحنی های بقای سلول - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت منحنی های بقای سلول - 31 اسلاید

 

 

 

یک منحنی بقا رابطه ی بین دز تشعشع و نسبت بقای سلول ها را توصیف می کند.

ü سلول های متمایز مانند سلول های عصب وعضله مرگ سلول: توانایی کاری یا اجرایی

دانلود پاورپوینت کانال های غشایی - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت کانال های غشایی - 67 اسلاید

دانلود پاورپوینت کانال های غشایی - 67 اسلاید

 

 

 

 

امام علی (ع) در توصیف اسلام می فرمایند: جایزه ی مسابقه اش ارزشمند و لایق رقابت است؛ سوارکارانش شریف و بزرگوارند؛ مسیر و جاده اش تصدیق است و نشانه اش کارهای شایسته و خط پایانش مرگ است؛ دنیا میدان تمرین و کسب آمادگی است و قیامت، محل گرد آمدن مسابقه دهندگان و بهشت جایزه آن.

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود پاورپوینت كلياتي پيرامون مشاوره و اهميت آن - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت كلياتي پيرامون مشاوره و اهميت آن - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت كلياتي پيرامون مشاوره و اهميت آن - 34 اسلاید

 

 

 

 

¨مشاوره را تعريف كنند ؟